Rino Jans neemt afscheid als directeur van Bosgroep Midden Nederland

23 juli 2018

Rino Jans, directeur/bestuurder van Bosgroep Midden Nederland, neemt per 1 november afscheid van de Bosgroepen. Hij heeft dan ruim zestien jaar bij de Bosgroepen gewerkt in verschillende functies. Onder zijn leiding is de Bosgroep flink gegroeid en heeft natuurbeheer naast bosbeheer een volwaardige positie gekregen.

Rino gaat op 1 november aan de slag als directeur/bestuurder van Stichting Bargerveen, de kennisinstelling die zich richt op ecosysteemgericht natuurherstel.

De Raad van Toezicht van Bosgroep Midden Nederland dankt Rino Jans voor zijn enorme inzet voor de Bosgroepen in de afgelopen periode en de Bosgroep Midden Nederland in het bijzonder, waarvan hij de laatste veertien jaar directeur/bestuurder is geweest, en feliciteert hem met zijn nieuwe functie en wenst hem daarin veel succes. Op een nader te bepalen tijdstip, bij de najaars-ALV van Bosgroep Midden Nederland, zal in overeenstemming met Rino Jans een passende afscheidsbijeenkomst georganiseerd worden.

De vacature van Directeur/bestuurder Bosgroep Midden Nederland zal op korte termijn worden gepubliceerd op www.bosgroepen.nl.

Namens de Raad van Toezicht Bosgroep Midden Nederland,

Alexander  C. Geertsema

labels: ,

gerelateerd