Regiobijeenkomst met jubileumtintje in Ossendrecht

21 oktober 2016

‘De Bosgroepen hebben veel kennis in huis. De uitdaging is om ook goed te blijven luisteren naar leden.’ De regiobijeenkomst op 6 oktober was de laatste bijeenkomst die plaatsvond in het jubileumjaar van de Unie van Bosgroepen. Op de Volksabdij in Ossendrecht blikten de Bosgroepen terug en vooruit. Bosgroep Zuid Nederland had daarbij een interessant inhoudelijk programma opgesteld.

Klik hier voor de presentaties van deze bijeenkomst >

Kennis groeit, maar we moeten blijven luisteren

Ruim 50 leden en relaties kwamen op 6 oktober naar de Volksabdij om meer te zien en horen over natuurherstel en –beheer. De bijeenkomst had een feestelijk tintje, want de Unie van Bosgroepen bestaat 25 jaar. Ben Huisman, directeur van de Unie van Bosgroepen, en Arno Neijts, directeur van Bosgroep Zuid Nederland, blikten terug maar stonden ook stil bij de uitdagingen voor de nabije toekomst. De Bosgroepen hebben steeds meer kennis in huis en stellen die goed beschikbaar aan de leden, die vaak al heel lang lid zijn. De kunst is om goed te blijven luisteren naar die leden en hen zoveel mogelijk maatwerk te bieden.

Ecosysteemontwikkeling en herstelmaatregelen

Het inhoudelijke programma stond in het teken van bosecosysteemherstel en introductiemogelijkheden voor bosplanten. De laatste jaren is veel te doen over de vitaliteit van onze bossen en de rol die boomsoorten en bodemontwikkeling hierin spelen. Bart Nyssen (Bosgroep) liet zien hoeveel invloed boomsoortenkeuze heeft op de ontwikkeling van het bosecosysteem en dat met slim sturen een vitaler en rijker bos haalbaar is. Philippine Vergeer (Wageningen Universiteit) vertelde over de mogelijkheden van introductie van oud-bosplanten en de valkuilen en succesfactoren. Etiënne Thomassen (Bosgroep) vertelde voorafgaand aan de excursie over de maatregelen die de afgelopen jaren in de Abdijbossen zijn genomen, en de situatie voor en na de herstelwerkzaamheden.

Theorie in de praktijk

Tijdens de excursie werden aan de hand van vier thema’s de herstelwerkzaamheden in het parkbos van de Volksabdij toegelicht. Schaapsherder Peter van Eekelen maakte indruk met de beheersing van zijn hond en schaapskudde en vertelde over het belang van schapenbegrazing voor heideontwikkeling. De heide van de Volksabdij is een paar jaren geleden vrijgemaakt van opslag en wordt nu al drie jaar met succes beheerd met deze kudde.

Anton Vos (AVos Bosadvies) liet zien hoe boomsoorten met een positieve invloed op de humusontwikkeling –zoals bijvoorbeeld Linde, Esdoorn en Hazelaar – het best geplant en verzorgd kunnen worden. Daarna gaven Philippine Vergeer en Leon van den Berg (Bosgroep) bij een proeflocatie voor de introductie van bosplanten uitleg over de aanpak. Met twee verschillende profielen lieten ze de invloed van bladstrooisel op humus- en bodemontwikkeling zien. Op enkele meters afstand bleek onder linde een mooi humusprofiel te zijn ontwikkeld terwijl onder eik een dik pakket ruwe humus te vinden was.

Rob van der Burg (Bosgroep) verteld over een langjarig venherstelproject bij het Bovenven en het Moseven van Evides Waterbedrijf. Beide vennen liggen direct naast elkaar met enkele meters hoogteverschil, waardoor kwel uit de oever van het lager gelegen Moseven treedt. Rond beide vennen zijn bijzondere soorten te vinden.

25 jaar Unie van Bosgroepen: een jaar lang activiteiten

Een jaar lang viert de Unie van Bosgroepen haar 25-jarig jubileum met interessante activiteiten voor leden, relaties en andere geïnteresseerden. U leest meer over deze activiteiten op de jubileumpagina.

Wij kijken in dit jubileumjaar niet alleen terug, maar ook vooruit. Wij denken daarbij na over de rol van de coöperatie en over nieuwe vormen van samenwerking. Denkt u met ons mee? Vul dan onze speciale jubileumenquête in. Dit kan nog tot eind van dit jaar.

labels:

gerelateerd