Praktijkproef steenmeel op de Veluwe

19 februari 2020

Deze week is de Provincie Gelderland gestart met een steenmeelproject op de Veluwe, onder (project)leiding van Bosgroep Midden Nederland.

Verminderde vitaliteit eiken

Het gaat slecht met het oude eikenbos op de Veluwe. De vitaliteit van de eiken neemt af, vele eiken zijn stervende en er komen geen nieuwe eiken op. De oorzaak ligt in de degradatie van de bodem door de hoge stikstofdepositie. Het uitstrooien van steenmeel lijkt één van de weinige effectieve maatregelen om dit probleem aan te pakken.

Proeflocaties

De provincie heeft samen met de Universiteit van Nijmegen, onderzoekcentrum B-WARE, Stichting Bargerveen, de beheerders van de Veluwe en Bosgroep Midden Nederland tien proeflocaties op de Veluwe uitgezet en met steenmeel bestrooid. Elke locatie omvat drie proefvelden van 0,5 hectare: twee soorten steenmeel en een controle.

  • Aan de Gelderlander gaf projectleider Gerard Koopmans (Bosgroep Midden Nederland) de afgelopen week al wat uitleg over het project en over steenmeel.
  • Ook het Nederlands Dagblad had een ‘mini-interview’ met Gerard Koopmans over het steenmeelproject om de oude eikenbossen op de Veluwe te redden (zie ook deze bijlage).

Vragen over steenmeel?

In Noord-Brabant is Bosgroep Zuid Nederland betrokken bij verschillende projecten met steenmeel. Op de speciale pagina met vragen en antwoorden vindt u meer informatie over steenmeel, de werking en de verschillende verspreidmethodes.

labels:

gerelateerd