Positieve geluiden over verkopen hout met FSC-keurmerk

20 februari 2017

De Bosgroepen zetten een deel van het geproduceerde hout in sortimenten rechtstreeks af aan de grote houtverwerkers. In 2016 viel voor het eerst op dat de verwerkers in bepaalde periodes alleen of overwegend gecertificeerd hout afnemen.

Al ruim een decennia zijn de Bosgroepen bezig om enthousiaste leden onder het FSC-keurmerk te certificeren. Via het groepscertificaat van de Unie van Bosgroepen is dat ook voor kleinere boseigenaren haalbaar. In de beginjaren was de verwachting dat de kosten van het certificaat in de toekomst zouden renderen doordat de vraag naar gecertificeerd hout zou toenemen, met een prijsstijging van gecertificeerd hout tot gevolg. Die ontwikkeling kwam eigenlijk niet op gang. Sinds medio 2016 zijn er wel ontwikkelingen bij de houtverwerkende industrie.

Toegenomen vraag

Meerdere grote houtverwerkers, met name in de plaatindustrie, lieten in de loop van 2016 weten periodiek alleen of overwegend gecertificeerd hout af te nemen vanwege hun verplichte levering van eindproducten met certificering. Dat heeft ook indirect gevolgen voor de kisthoutzagerijen die producten leveren waarbij ook een certificaat wordt verwacht. De toegenomen vraag werkt dus door in de gehele markt.

Nog geen prijsstijging

Van een prijsstijging voor gecertificeerd hout is helaas niets te merken: tot op heden weigert de verwerkende industrie meer te betalen. Dit komt waarschijnlijk door voldoende beschikbaar gecertificeerd hout vanuit de Duitse markt.
De aannamestop van niet-gecertificeerd hout heeft ertoe geleid dat dit hout langer in het bos blijft staan met een verhoogde kans op diefstal en afname van kwaliteit tot gevolg.

Trend in de gaten houden

Het is afwachten of deze trend doorzet en hoe de markt daarop reageert. Als deze ontwikkeling verder doorzet is het, met name voor grotere eigenaren die jaarlijks of met enige regelmaat een aanzienlijke partij hout op de markt brengen, van belang om gecertificeerd hout aan te kunnen bieden. De afwikkeling van de houtafvoer zal daarmee minder stagneren en hiermee zullen ook houtkopers rekening gaan houden in de continuïteit in hun bedrijfsvoering.

De Bosgroepen zullen deze ontwikkelingen op de voet volgen en hiermee rekening houden bij de advisering aan haar leden.

labels: ,

gerelateerd