Positieve beoordeling SNL-aanpak Bosgroepen

20 april 2016

De Bosgroepen zijn door Stichting Certificering SNL positief beoordeeld voor hun aanpak van SNL-subsidieaanvragen en voor de kwaliteit van het bijbehorende beheer. Dat is een enorm compliment voor het werk van de Bosgroepen én de 700 leden die meedoen in de verzamelaanvraag voor subsidie natuur- en landschapsbeheer (SNL). De beoordeling geeft tevens vertrouwen voor de komende jaren, waarin naar verwachting nog meer kleine beheerders via de Bosgroepen SNL-subsidie zullen gaan aanvragen.

Mooie beloning

De Bosgroepen zijn vanzelfsprekend erg blij met het positieve oordeel van de certificeerder. Directeur Ben Huisman: “Het SNL-dossier is op z’n zachtst gezegd dynamisch. Afspraken met provincies wijzigen voortdurend. Dat vraagt een enorme inzet en flexibiliteit van onze mensen, zowel bij het indienen van de aanvraag als bij het verwerken van de beschikkingen. Juist omdat we voor onze leden zeer zorgvuldig willen en moeten werken. Deze positieve beoordeling laat zien dat dat lukt. Dat is een hele mooie opsteker voor ons.”

Benutten monitoringsgegevens

De auditoren hebben ook een aantal aanbevelingen gedaan. Zo zouden de uitkomsten van de SNL-monitoring nog beter gebruikt kunnen worden bij sturing in het beheer. Hier ligt een kans om de leden meer te betrekken bij het beheer en hen te stimuleren de kwaliteit van het beheer verder te verhogen. De Bosgroepen gaan de komende tijd met de diverse aanbevelingen aan de slag, om de werkwijze verder te optimaliseren.

Klaar voor meer aanvragers

Het positieve resultaat van de audit geeft in elk geval veel vertrouwen in de toekomst. Ben Huisman: “Vanaf 2017 moeten alle beheerders gecertificeerd zijn om SNL-subsidie aan te kunnen vragen. Veel kleine beheerders moeten zich dan gaan aansluiten bij een collectief, zoals dat van de Bosgroepen. Het aantal deelnemers aan onze verzamelaanvraag zal naar verwachting flink gaan groeien. Wij werken op dit moment hard om onze werkwijze en infrastructuur optimaal in te richten voor een groter aantal aanvragers. Het oordeel van de Stichting laat zien dat we een heel eind op de goede weg zijn.”

Vertrouwen in beheer

Een SNL-certificaat geeft aan dat de overheid vertrouwen heeft in de werkwijze van de natuurbeheerder. De gecertificeerde garandeert bepaalde kwaliteitseisen voor beheer, organisatie en administratie en is daar transparant over. Tijdens de audit bij de Bosgroepen is zowel gekeken naar de administratieve kant van het subsidie aanvragen, als naar de wijze waarop de Bosgroepen hun leden ondersteunen om kwalitatief goed beheer uit te voeren en de natuurbeheertypen in stand te houden. Daarbij is het onderliggende kwaliteitshandboek dat de Bosgroepen zelf hebben opgesteld als uitgangspunt genomen.

 

Klik hier om alles te lezen over een SNL-aanvraag bij de Bosgroepen.

labels: , ,

gerelateerd