Plugplantsoen is terug

7 maart 2014

De laatste tijd wordt er volop gesproken over plugplantsoen. Plugplantsoen is zeker niet nieuw en wordt in de ons omringende landen volop gebruikt. Bij de Bosgroepen is veel kennis over plantsoen aanwezig. We kunnen u dan ook prima adviseren over gebruik van plugplantsoen en u helpen bij de noodzakelijke planning vooraf.

In Nederland is ook al eerder gewerkt met plugplantsoen, maar destijds leek het kleine plantsoen gevoelig voor insectenschade, waardoor er weinig belangstelling was. Bovendien kreeg natuurlijke verjonging de voorkeur toen de bijdrageregeling voor herplanten verviel. Nu krijgen de pluggen een nieuwe kans. Ten opzichte van naaktwortelig plantsoen heeft plugplantsoen een aantal voordelen:

  • Het planten gaat gemakkelijker. Het planten vraagt wél aandacht, met name door de specifieke techniek. Als een planter deze techniek eenmaal onder de knie heeft, blijkt het planten van pluggen veel efficiënter dan het planten van naaktwortelig plantsoen.
  • Het plantsoen slaat beter aan en groeit meteen door. In 80 % van de wetenschappelijke experimenten groeit het plugplantsoen beter dan naaktwortelig plantsoen of natuurlijke verjonging.
  • Pluggen worden bij voorkeur in mei geplant. Hiermee wordt de droogte die doorgaans in april voorkomt overgeslagen. Het geeft ook minder problemen met vraat omdat het natuurlijke aanbod al groter is. Bovendien is mei een rustige tijd bij aannemers, dus zij hebben voldoende tijd voor plantklussen.
  • Het opkweken in pluggen biedt de mogelijkheid om het plantsoen extra voedingsstoffen mee te geven. Hiermee krijgt het plantsoen een extra voorsprong en wordt de kans op uitval verder verkleind.

Natuurlijk gelden er ook voor pluggen een aantal aandachtspunten, maar deze zijn met een goede en deskundige begeleiding van de werkzaamheden prima op te vangen. Het gaat hierbij om:

  • Techniek: Zoals eerder al vermeld, vereist het planten een specifieke techniek. Die techniek is op zich eenvoudig, maar hoe meer oefening, hoe beter het resultaat en hoe efficiënter het plantwerk. Het is ook belangrijk om het juiste formaat plantbuis te gebruiken.
  • Bodemvoorbereiding: nodig omdat de pluggen in de minerale bodem geplant moeten worden.
  • Planning: De kweker produceert wat de afnemer vraagt. Groot voordeel daarvan is dat de afnemer ook invloed krijgt op de uitgezaaide genetische kwaliteit en niet meer afhankelijk is van wat een kweker aan te bieden heeft. De pluggen gaan na het afharden rond december de vriezer in. Ze worden pas ontdooid als er daadwerkelijk geplant moet worden. Uiterlijk 5 dagen na het ontdooien moet het plantsoen de grond in. Plugplantsoen vraagt dus om een goede planning, zowel qua bestelling van het plantsoen (1 of 2 jaar vooruit), als qua plantwerkzaamheden.
  • Wildschade: wellicht is het plugplantsoen gevoeliger voor wildschade, maar hier is nog weinig over bekend. Natuurlijk moeten er maatregelen genomen worden om wildschade te voorkomen, maar voor zover nu bekend niet meer dan bij andersoortig plantsoen.

In bepaalde gevallen kan het nog steeds wenselijk zijn om voor naaktwortelig plantsoen te kiezen. Bijvoorbeeld als er veel onkruidconcurrentie te verwachten valt of als men bepaalde soorten wil tussenplanten die nog niet als plug leverbaar zijn. De Bosgroepen hebben de deskundigheid in huis om u hierover te kunnen adviseren.

labels: ,

gerelateerd