Oproep aan commissieleden LNV; kom kijken in het veld

7 mei 2021

De Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging heeft op 6 mei een brief naar de Vaste Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Tweede Kamer), gestuurd over de Bossenstrategie. De brief gaat met name in op de huidige discussies over onderdelen zoals bomenkap en bosareaal, die momenteel, grotendeels in de media, worden gevoerd.

“In de discussie rondom kaalkap spelen veel emoties. Als bosbeheerders zijn we ons daarvan bewust en houden we daar rekening mee. Maar besluitvorming over het bosbeheer en de uitvoering van de Bossenstrategie moet zeker ook gebaseerd zijn op feiten en goed gefundeerde analyses, en moet rekening houden met het langetermijnperspectief dat onmisbaar is bij het denken over bos en bosbeheer. Dat is niet altijd eenvoudig en ontbreekt vaak bij uitingen in de media.”, aldus de briefopstellers.
De KNBV nodigt de commissieleden daarnaast uit om te komen kijken in het veld en kennis te nemen van het huidige bosbeheer en de ontwikkelingen.
De brief, en met name ook bovenstaande passages, ondersteunen wij als Bosgroepen van harte. Kom kijken in het veld/ de praktijk en laat u informeren door ervaren deskundigen op het gebied van bosbeheer.
U kunt de brief van de KNBV hier nalezen.

Over de KNBV

De KNBV is een beroepsvereniging voor iedereen die betrokken is bij het beheer van bos, met de nadruk op Nederland. Die betrokkenheid kan betrekking hebben op alle facetten van het bosbeheer; zowel uitvoerend, adviserend, beleidsmatig als in de communicatie. Naast de onderlinge informatievoorziening wil de KNBV meer dan voorheen de informatievoorziening voor het bredere publiek verzorgen om duidelijk te maken waar het vak van bosbeheer om draait.

labels: , ,

gerelateerd