Op weg naar grootschalige natuur in de Maashorst

Ven

10 maart 2014

Natuurgebied de Maashorst ligt tussen de gemeenten Landerd, Uden, Oss en Bernheze en bestaat uit de gebieden de Maashorst en het gebied Herperduin. De Maashorst moet een grootschalig aaneengesloten natuurgebied worden, waarin natuurlijke processen een belangrijke rol spelen. Voor de ontwikkeling van dit gebied is in opdracht van Stuurgroep De Maashorst in 2009 het ‘Natuurplan de Maashorst’ opgesteld. Belangrijk hierin is de realisatie van een natuurkern met daarin natuurlijk bos en een grote open ruimte, opengehouden door grote grazers. Op dit moment wordt hieraan op allerlei fronten gewerkt, ook door de Bosgroep.

Elke eigenaar en beheerder is verantwoordelijk voor het beheer van zijn natuurterreinen, waarbij door de verschillende eigenaren steeds meer en intensiever samengewerkt wordt aan het gezamenlijk doel. Door subsidie van de provincie Noord-Brabant kan bijvoorbeeld de gemeente Uden, in samenwerking met Bosgroep Zuid Nederland, enkele projecten uitvoeren die concreet bijdragen aan het realiseren van de Maashorst als groot aaneengesloten natuurgebied, met ruimte voor natuurlijke processen.

In Uden zijn onlangs herstelmaatregelen uitgevoerd voor vijf vennen. De vennen zijn vrijgesteld van bomen én de hydrologische situatie is verbeterd door het dempen van sloten. Hierdoor zal er minder water verdampen en kan de waterkwaliteit en de oorspronkelijke vegetatie van de vennen zich weer herstellen. De werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden aan de Grensweg in Uden zijn hierop een vervolg. De gemeente Uden heeft als belangrijkste doelstelling het ontwikkelen van een natuurlijker bos (op ca 35 ha) afgewisseld met structuurrijke bosranden (ca 15 ha) die de overgang van bos naar de centrale open ruimte vormen. Huub van Boxmeer is vanuit de gemeente bij dit project betrokken. ‘Door het creëren van bosranden, die de natuurlijke hoogteverschillen in het landschap volgen, wordt de strakke overgang tussen bos en hei doorbroken. Zo wordt de overgang tussen bos en hei natuurlijker en, door nieuwe struinpaden, ook aantrekkelijker voor recreanten’, aldus Van Boxmeer.

Andere maatregelen, zoals de aanplant van specifieke boomsoorten, zijn gericht op het stimuleren van de natuurlijke bosontwikkeling. Herstel van de hydrologie gebeurt o.a. door het dempen van sloten. Dit vergroot de inzijging van water in de infiltratiegebieden bij Uden en zal weer leiden tot meer kwel en bijzondere planten in de waardevolle wijstgronden elders op de Maashorst. De gemeente Uden en andere partners dragen op deze manier bij aan de realisatie van ‘Natuurplan de Maashorst’.

labels: ,

gerelateerd