Op pad met oud-burgemeesters in natuurgebied de Zumpe

2 augustus 2019

Op uitnodiging van Waterschap Rijn en IJssel gaven Gerry Bulten en Pieter Westerhof (Bosgroepen) op 31 juli uitleg over de herinrichtingsmaatregelen bij natuurgebied de Zumpe aan een gezelschap van 16 oud-burgemeesters uit de Achterhoek.

Een bezoek aan de Zumpe, bij Doetinchem, was onderdeel van een bijeenkomst van de oud-burgemeesters, en hun partners, uit de Achterhoek. Elk kwartaal organiseren zij een bijeenkomst waarbij ze elkaar ontmoeten en een actueel thema bespreken. Deze keer was het thema klimaat(verandering), waarvoor ze het waterschap gevraagd hadden te vertellen hoe zij hier mee omgaan, met daarbij de vraag om een voorbeeldproject in het veld te bezoeken. De keuze voor het veldbezoek viel gemakkelijk op de Zumpe, waar gewerkt wordt aan natuurherstel door provincie, waterschap, gemeente, Staatsbosbeheer en de KNNV. Op deze bijzondere plek aan de rand van Doetinchem is nieuwe natuur aangelegd en zijn verschillende maatregelen uitgevoerd om de verdroging van dit van oorsprong natte gebied tegen te gaan. Tegelijkertijd ontstaat er ruimte voor waterberging bij piekbuien. Dat maakt het gebied beter bestand tegen klimaatverandering.

Pieter organiseerde namens de Bosgroepen de uitvoering van het eerste deelgebied: planvorming, overleg met eigenaren en bevoegde gezagen, aanvraag vergunningen, aanbesteding, directie en toezicht. Momenteel werkt de Bosgroep aan de voorbereidingen voor de uitvoering van maatregelen in het tweede deelgebied.

De Zumpe; een bijzonder project

Natuurgebied de Zumpe wordt door middel van een groot (her)inrichtingsproject met subsidie van de provincie Gelderland ingericht als hoogwaardig grasland, met voornamelijk natte vegetatie. De Bosgroepen maakten het plan voor de inrichting van het totale gebied van 120 ha, waar gedegen onderzoek in de vorm van een landschapsecologische systeemanalyse (LESA) aan vooraf ging. Inmiddels is een eerste deelgebied van ongeveer 40 ha gerealiseerd. Het gebied is daarmee uitgebreid van 23 hectare grasland naar 63 ha. Een tweede deelgebied van ruim 30 ha is in voorbereiding, waarmee een belangrijke bijdrage zal worden geleverd aan het hydrologisch herstel van het gebied.
In de tussentijd helpt het waterschap ook mee. Zo zijn er maatregelen genomen waardoor regenwater (in de droge periode) langer vast kan worden gehouden. Daarnaast geldt in de droge maanden, zoals in de zomer van 2018 en 2019 een onttrekkingsverbod van grondwater in en rond het gebied, om onherstelbare schade te voorkomen, en om de biodiversiteit te behouden.

Successen delen

Het is altijd leuk en eervol om een gezelschap, dat goed op de hoogte is van de regio en de gebiedsprocessen en problematiek, te kunnen rondleiden. En om succesvolle resultaten, die samen met veel verschillende partners zijn gerealiseerd, te laten zien. In het geval van de Zumpe kon Pieter ook alvast wat vertellen over de aanstaande maatregelen voor het tweede deel, die op korte termijn in uitvoering gaan. De Bosgroepen zijn ook hier weer verantwoordelijk voor onderzoek, planvorming, overleg met alle partijen en de uiteindelijke uitvoering.

Gerry Bulten (Unie van Bosgroepen) aan het woord.

Oud-burgemeesters, en partners, op pad in de Zumpe.

labels: , , ,