Onderzoek wijst uit: bufferzone Beerzerveld niet noodzakelijk

23 februari 2016

Wel of geen bufferzone voor het Beerzerveld, dat was de vraag in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De bufferzone zou nodig zijn om de grondwaterstand in het natuurgebied te verhogen. De Unie van Bosgroepen deed afgelopen jaar onderzoek.

Het Beerzerveld is een uniek natuurgebied met tevens een unieke waterhuishouding. Het natuurgebied, onderdeel van Natura 2000-gebied Vecht en Beneden Regge, bestaat voor een groot deel uit ‘herstellend hoogveen’. Dit veen hangt op een potdichte, scheidende laag en is daarmee helemaal afhankelijk van regenwater, laat het onderzoek zien. Een bufferzone zou alleen de regionale grondwaterstand kunnen verhogen: het veen heeft dat dus niet nodig. In het uiterste westen is de scheidende laag er echter niet, hier is de natuur wél afhankelijk van het regionale grondwater. Hoewel de grondwaterstand daar niet mag dalen, doet de aanwezige natuur het nu prima. De bufferzone is dus niet nodig en wordt daarom door provincie Overijssel van de kaart geschrapt. Enkele interne maatregelen zijn wel nodig ten behoeve van het herstellend hoogveen, waaronder het dempen van de vele sloten en greppels in het gebied.

Het onderzoek naar de bufferzone is begeleid door Landschap Overijssel, LTO, waterschap Vechtstromen, Vitens en provincie Overijssel. De provincie heeft recentelijk de resultaten van het onderzoek en de beslissing om de bufferzone te schrappen medegedeeld aan bewoners en betrokkenen.

Meer informatie is o.a. te lezen op de site van provincie Overijssel.

Download onderzoeksrapport

labels: , , , ,

gerelateerd