Onderzoek naar zeldzaam verspreidbladig goudveil in Drenthe

21 mei 2019

Het Gasterse Holt in Drenthe is een van de weinige plekken in Nederland waar nog ‘verspreidbladig goudveil’ voorkomt. In opdracht van de Provincie Brabant onderzoeken de Bosgroepen waarom het daar (Drenthe) nog wel groeit, en wat dit zeldzame plantje nodig heeft. In de provincie Noord-Brabant is de plant heel schaars. De wens is om diverse bosplanten terug te brengen in het Brabantse bosbeeld.

Verspreidbladig goudveil

Ecologen van de Bosgroepen onderzoeken de landschaps-ecologische kenmerken van groeiplaatsen van een aantal bossoorten die de laatste jaren sterk achteruit zijn gegaan in Noord-Brabant. Waar de Brabantse bossen vroeger rijk waren aan planten als bosanemoon, verspreidbladig goudveil en muskuskruid, zijn ze inmiddels een stuk armer. Daarom bouwen de ecologen aan een referentiedatabase, die inzicht geeft in de ideale standplaatscondities voor een soort*. Op deze manier beoordelen ze of een bos voldoet aan deze condities om in de toekomst eventueel een aantal van deze soorten terug te plaatsen, die nu (bijna) verdwenen zijn, maar er vroeger wel gestaan hebben. Omdat er binnen de provincie Noord-Brabant te weinig locaties /groeiplaatsen zijn van een aantal van deze soorten, is ook een aantal populaties in Gelderland en Drenthe onderzocht. Het onderzoek houdt in dat het bodemprofiel wordt beschreven, de pH van de bodem wordt gemeten en bodem- en grondwatermonsters worden meegenomen. Ook maken de onderzoekers een vegetatie-opname, dat inzicht geeft in welke soorten er voorkomen in de buurt van de soorten waar ze interesse in hebben.

Aandacht voor het onderzoek in ROEG! (RTV Drenthe)

Op zaterdag 11 mei was onze ecoloog Ariet Kieskamp aan het woord in ROEG!; een programma van RTV Drenthe. Ze gaf uitleg over de verschijning van het bijzondere plantje, verspreidbladig goudveil, en het onderzoek naar de voorwaarden die de plant heeft om te groeien. U kunt het item hieronder terugzien. Het item was onderdeel van een uitzending van ROEG! met aandacht voor het grote onderzoek naar het uitsterven van soorten.  Wat betekent dat voor Drenthe? Want ook daar lopen soorten gevaar. En wat kun je zelf doen? Met behulp van de onderzoeksresultaten uit onder andere Drenthe, hopen wij in ieder geval dat het verspreidbladig goudveil ook weer terug kan keren naar Noord-Brabant, en andere provincies.

*De soorten die in het kader van dit onderzoek worden onderzocht zijn bosbingelkruid, fraai hertshooi, verspreidbladig goudveil, paardenhaarzegge, witte klaverzuring, echte guldenroede, muskuskruid, slanke sleutelbloem en kleine valeriaan.

labels: , , , , ,

gerelateerd