‘Ondernemen met natuur’ bundelt 350 verdienmodellen

11 november 2015

Kun je geld verdienen met natuur? Ja, dat kan, luidt het antwoord van Hans Kamerbeek. Dat is de auteur van het boek ‘Ondernemen met natuur’, dat deze week is gepubliceerd. Kamerbeek heeft maar liefst 350 verdienmodellen, besparingen en tips verzameld uit de praktijk van het natuurbeheer.

De overheid geeft de laatste jaren steeds minder subsidie  voor het beheer van natuur en landschap. Dat dwingt eigenaren van natuurgrond, zoals landgoedeigenaren en natuurorganisaties, om meer eigen inkomsten te genereren. Dat vraagt om creatieve oplossingen. Met deze publicatie is er voor het eerst een totaaloverzicht van de mogelijkheden. Roel Robbertsen, voorzitter van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), noemde ‘Ondernemen met natuur’ tijdens de presentatie een afspiegeling van de natuur- en landschapswereld anno 2015. Hij benadrukte ook dat de mate waarin natuur in de toekomst afhankelijk is van subsidies, niet alleen bepaald wordt door de vindingrijkheid van eigenaren. “Ondernemen met natuur vraagt om verantwoord ingepaste planologische ruimte, en die moet de overheid bieden.”

Gedeputeerde Krol zei bij het ontvangen van het boek dat hij het een positieve ontwikkeling vindt dat eigenaren kijken hoe zij door te ondernemen de natuur in stand kunnen houden. Maar hij brak ook een lans voor natuursubsidies. “Natuur is de moeite waard om publiek geld aan uit te geven. Dat doen we aan heel veel waardevolle zaken. Daar hoef je je als overheid of maatschappij niet voor te schamen.” 

Volgens auteur Hans Kamerbeek zelf ligt de toekomst in multifunctionele natuur: “Hoe meer functies groen heeft, hoe minder afhankelijk ze is van subsidies en de politieke tijdgeest.” Rendabele functies (bijvoorbeeld het maken van streekproducten) kunnen op die manier de onrendabele functies financieren (bijvoorbeeld heidebeheer). “De mogelijkheden daartoe verschillen per gebied, dé oplossing bestaat niet.”

Het boek is een gezamenlijke uitgave van de FPG en Uitgeverij Matrijs. Diverse partijen, waaronder de Bosgroepen, hebben een bijdrage gedaan om uitgave van het boek mogelijk te maken. Het boek is te bestellen via de website van de FPG. In 2016 zullen diverse verdienmodellen ook digitaal worden gepubliceerd.

 

bron: FPG

labels: , ,

gerelateerd