Nog minimaal 50 gezonde essen nodig voor onderzoek

6 september 2018

De es wordt overal in Nederland in een steeds hoger tempo aangetast door essentaksterfte. Vorig jaar vroeg het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland daarom de hulp van het publiek bij de zoektocht naar nog gezonde essen. In het afgelopen jaar zijn na meldingen via de website www.essentaksterfte.nu 155 essen verzameld die mogelijk resistent zijn tegen essentaksterfte. Binnenkort wordt gestart met het toetsen van de eerste bomen op hun resistentie tegen de schimmel. Er zijn echter minimaal 200 gezonde essen nodig, vandaar dat we hier ook aandacht vragen voor de oproep.

Waardevolle boomsoort

De es is een waardevolle boomsoort die sinds 2010 wordt belaagd door het vals essenvlieskelkje (Hymenoscyphus fraxineus), een invasieve schimmel uit Azië. Slechts een fractie van alle essen is bestand tegen de essentaksterfte. De ziekte zorgt niet alleen voor het wegvallen van een waardevolle boomsoort. Ook andere bomen merken de gevolgen, want zo’n 100 soorten zijn afhankelijk van de es.

Esseninventarisatie door Bosgroep Midden Nederland

Myron Eleveld, stagiair bij Bosgroep Midden Nederland, gaat de komende maanden de terreinen van de leden van Bosgroep Midden Nederland met essen (voor zover bekend) inspecteren op essentaksterfte en de mate van aantasting. Uiteraard gebeurt dit in overeenstemming met de betreffende leden. Deze gegevens worden, na goedkeuring door het lid, ook teruggekoppeld aan het CGN.

Helpt u mee de mate van aantasting in kaart te brengen?

Voor de toekomst van de gewone es is het van belang om voldoende bomen te selecteren die weinig vatbaar zijn. Zo kan men een hoge genetische diversiteit waarborgen; essentieel voor essen om bestand te blijven tegen toekomstige ziekten en klimaatverandering.
Op de website www.essentaksterfte.nu kunt u de locatie van essen (gezond of aangetast) doorgeven, en een indicatie geven van de mate van aantasting door de essentaksterfteschimmel.
Uiteraard staat er ook vermeld hoe u deze boom herkent, en hoe u essentaksterfte kunt herkennen.

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland is onderdeel van Wageningen University & Research.

labels: , , , ,

gerelateerd