Nieuwsarchief

20 april 2018Kansen voor natuur langs Grote Beek (Doetinchem)

Een stuk natuur langs de Grote Beek in Doetinchem ontwikkelde zich buitengewoon fraai. De gemeente had een sterk vermoeden dat op meer plekken langs de beek kansen... (...)

19 april 2018Onderzoek Wisselse Veen (Epe) van start!

In maart is de Bosgroep Midden NL begonnen met een landschapsecologische systeemanalyse (LESA) voor het Wisselse Veen, in opdracht van provincie Gelderland. De provincie... (...)

18 april 2018Krijgt de januaristorm nog een staartje?

Een boom die begint af te sterven De omgevallen bomen in de bossen herinneren nog dagelijks aan de storm van afgelopen 18 januari. Waar mogelijk is er stormhout... (...)

4 april 2018Even voorstellen: Barbara Groen

Op 3 april ben ik gestart als communicatiemedewerker bij de Bosgroepen. Mijn collega’s werken aan prachtige projecten, geven advies op allerlei terreinen, en... (...)

3 april 2018Bosgroepen schrijven mee aan Praktijkboek Bosbeheer

Groeiplaatsherstel, bosexploitatie, communicatie: sommige informatie over bosbeheer is moeilijk te vinden of heel erg verouderd. Het nieuwe Praktijkboek Bosbeheer... (...)

20 maart 2018Meer weten over natte landbouw?

Landbouw en natuur tegenpolen? Dat hoeft helemaal niet. Wanneer je gewassen teelt die tegen natte voeten kunnen hoef je het waterpeil niet te verlagen, en dat is goed... (...)

26 februari 2018Rondhoutveiling: groot aanbod hout voor een goede prijs

De prijzen van recordjaar 2017 werden niet overtroffen, maar de gemiddelde houtprijs op de Rondhoutveiling was 24 februari desalniettemin goed. Bovendien was het aanbod... (...)

21 februari 2018Bosgroep ontzorgt bij uw SNL-subsidie

Zoals elk jaar zijn de medewerkers van de Bosgroepen ook dit jaar weer bezig met het verzorgen van de nieuwe SNL-aanvragen die eind dit jaar aflopen. De leden die al in... (...)

21 februari 2018Het wat en waarom van FSC®

Wilt u de buitenwacht laten zien dat u uw bos duurzaam beheert? Dan kunt u kiezen voor een FSC®-certificaat. Ook de Bosgroepen kunnen dat voor u regelen. We zetten de... (...)

14 februari 2018Boseigenaren en btw: wat is nieuw?

In december informeerden wij u kort over de afschaffing van de Landbouwregeling en de gevolgen daarvan voor leden van de Bosgroep. Leden die regelmatig hout verkopen... (...)

9 februari 2018We hebben 1.250 kuub kwaliteitshout voor u

Bent u op zoek naar kwaliteitshout van eigen bodem? U vindt het 24 februari tijdens de 22e Nederlandse Rondhoutveiling van de Bosgroepen. Dit jaar gaat er 1.250 m3 onder... (...)

19 januari 2018Wat te doen bij stormschade?

Donderdag is in korte tijd een forse storm met zeer zware windstoten over het land getrokken, in het binnenland wel tot 125 km/per uur. Vooral de windstoten zorgden... (...)

13 december 2017Gevolgen afschaffen landbouwregeling per 1 januari 2018

Leden van de Bosgroep die vallen onder de zogeheten landbouwregeling, moeten er rekening mee houden dat deze per 1 januari a.s. wordt afgeschaft. Dit heeft vooral... (...)

4 december 2017LESA in Smoddebos verklaart verandering soortenrijkdom

Het Smoddebos (nabij Oldenzaal) is een bijzonder eiken-haagbeukenbos met een uitbundige soortenrijkdom. Maar die soortenrijkdom neemt de laatste jaren af, menen... (...)

27 november 2017Gorsselse Heide: natuurherstel met een plus

Het natuurherstelproject Gorsselse Heide is afgerond. 100 hectare voormalig militair terrein bij Zutphen is nu een gevarieerd vochtig heideveld met vennen en... (...)

15 november 2017Succesvol van landbouw naar natuur

Landbouwgrond omzetten in natuur blijkt vaak moeilijker dan gedacht. Hoe lees je het landschap zodat je kansen en knelpunten in kaart kunt brengen? Waar vind je... (...)

30 oktober 2017FSC-groepscertificaat 5 jaar verlengd

In juni is de Unie van Bosgroepen door een onafhankelijke certificeerder aan de vijfjaarlijkse heraudit voor FSC onderworpen. Met positief resultaat: het... (...)

30 oktober 2017“Prachtig als die bijzondere stam bij de meubelmaker belandt”

22e Nederlandse Rondhoutveiling: meld uw hout aan Iedere bosbeheerder komt ze tegen: de stammen die opvallen vanwege hun omvang, noestvrije onderstam of bijzondere... (...)

27 oktober 2017Kansen voor natuur in het dal van de Grote Beek

De Grote Beek ontspringt ten oosten van Doetinchem en stroomt in westelijke richting naar de IJssel. Gemeente Doetinchem wilde graag meer weten over de kansen voor... (...)

26 oktober 2017Geldersch Landschap aan de slag met erosieproblematiek Heerlijkheid Beek

‘Red de Kabouterboom!’ staat op de website van het Geldersch Landschap. De dikste kastanjeboom van Nederland (450 jaar oud) heeft te lijden onder de gevolgen van... (...)