Nieuwsarchief

2 maart 2020Recordopbrengst voor iep tijdens 24e Nederlandse Rondhoutveiling

Het was weer een geslaagde en drukbezochte veilingdag afgelopen zaterdag. Bijna alle 337 kavels hebben een nieuwe bestemming gevonden, en de gemiddelde prijs lag ruim... (...)

20 februari 2020Helpt u mee het nationale record ‘bomen planten op 1 dag’ te verbreken?

De organisatie van de Nationale Boomfeestdag wil in 2020 het nationale record ‘bomen planten op 1 dag’ verbreken. 18 maart is het zover! De Bosgroepen ondersteunen... (...)

19 februari 2020Praktijkproef steenmeel op de Veluwe

Deze week is de Provincie Gelderland gestart met een steenmeelproject op de Veluwe, onder (project)leiding van Bosgroep Midden Nederland. Verminderde vitaliteit... (...)

13 februari 2020Catalogus Rondhoutveiling online

De catalogus met kavels voor de 24e Rondhoutveiling staat nu online en is gratis te downloaden. Vanaf zaterdag 15 februari is de rolbaan in Schaarsbergen weer dagelijks... (...)

12 februari 2020Wehlse bos klimaatbestendiger door bodemvernatting en bosbeheermaatregelen

Het Wehlse bos bij de Gelderse plaats Wehl, grotendeels in particulier bezit, wordt dit jaar klimaatbestendig gemaakt. Dit gebeurt door verschillende maatregelen,... (...)

12 februari 2020Samenwerking Klimaatslim bosbeheer VolkerInfra Schiphol, FSC en Bosgroepen

De combinatie VolkerInfra Schiphol (KWS en VolkerRail) investeert in klimaatslim bosbeheer in bossen in Rhenen en Valkenswaard. Door het treffen van klimaatslimme... (...)

10 februari 2020Grootschalige enquête WUR onder boseigenaren

Wageningen University & Research heeft recent 900 enquêtes verstuurd naar allerlei boseigenaren en -beheerders, waaronder ook privé-boseigenaren in Nederland. Via... (...)

4 februari 2020Brief minister Schouten over ambities en doelen Bossenstrategie

Vandaag heeft minister Schouten de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de ambities en doelen voor de 'Bossenstrategie'. Voor het einde van het zomerreces van 2020... (...)

31 januari 2020Veldexcursie natuurherstel Zunasche Heide met bewoners en vrijwilligers

Op de oostflank van de Sallandse Heuvelrug wordt binnenkort gestart met de afronding van het natuurherstel op de Zunasche heide. Hiermee wordt de oorspronkelijke... (...)

30 januari 2020Jubileum Bosgroepen: al (ruim) 30 jaar van advies tot uitvoering

De Bosgroepen vieren dit jaar een bijzonder jubileum! Want we zijn inmiddels al ruim 30 jaar, samen met onze leden, actief in bos- en natuurbeheer. De precieze... (...)

29 januari 2020Herintroductie zeldzame bosflora draagt bij aan levendigere bossen

Ondanks de vele inspanningen om de Nederlandse bossen te herstellen, keren vele kenmerkende bossoorten niet terug. Om de terugkeer van (zeldzame) bosplanten mogelijk te... (...)

28 januari 202024e Nederlandse Rondhoutveiling met bekende en nieuwe houtsoorten

Op zaterdag 29 februari 2020 organiseren de Bosgroepen de 24e Nederlandse Rondhoutveiling in de aula van Helicon in Velp. De beste boomstammen uit bos en plantsoen,... (...)

23 januari 2020Op pad langs de Snoeyinksbeek met Minister Schouten

Op woensdag 8 januari jl. bracht minister Schouten (ministerie LNV) een werkbezoek aan het Natura 2000 gebied 'Landgoederen Oldenzaal'. Er was aandacht voor natuur en... (...)

16 januari 2020Door de bomen het bos zien: inventarisatie staande houtvoorraad

Soms is het nodig om bossen (opnieuw) in kaart te brengen. Zo krijgen we inzicht in de zogenaamde staande houtvoorraad, de soortensamenstelling en de vitaliteit van de... (...)

13 januari 2020Vacature: Regiobeheerder Drenthe (32 uur p/w)

Bosgroep Noord-Oost Nederland is een coöperatie van 615 voornamelijk particuliere bos- en natuureigenaren in de vier noordelijke provincies van ons land. Onze leden... (...)

20 december 2019Nieuw kantoor en adres voor Unie van Bosgroepen en Bosgroep Midden Nederland

De Unie van Bosgroepen en Bosgroep Midden Nederland, gevestigd in Ede, zijn verhuisd naar een nieuwe locatie; op de eerste verdieping van Het Nieuwe Kantoor (HNK), aan... (...)

25 november 2019Het bos in met: Gerard Koopmans

In deze rubriek gaan we het bos of veld in met een lid of medewerker van de Bosgroepen. Aan de hand van vijf vragen leren we meer over bijvoorbeeld een specifiek project... (...)

14 november 201924e Nederlandse Rondhoutveiling: 29 februari 2020

Op 29 februari 2020 wordt voor de 24ste keer de Nederlandse Rondhoutveiling georganiseerd. Op deze voor Nederland unieke veiling worden de mooiste boomstammen uit bos en... (...)

30 oktober 2019Nicole Olland nieuwe directeur-bestuurder Unie van Bosgroepen

Per 1 februari 2020 wordt Nicole Olland de nieuwe directeur-bestuurder van de Unie van Bosgroepen. Ze volgt Jos Jansen op, die sinds augustus 2018 interim directeur is... (...)

24 oktober 2019Bosgroep Noord-Oost Nederland zoekt een ervaren Veldecoloog

Ben je een gedreven veldecoloog met een uitstekende kennis van de Nederlandse fauna? Heb je ook kennis van landschapsecologie en volg je de vakinhoudelijke discussies... (...)