Nieuwsarchief

26 juni 2014Bedrijfsresultaten particuliere bosbouw gepubliceerd

Sinds de sterke stijging van de houtprijzen in 2006 hebben particuliere bosbedrijven voornamelijk een positief bedrijfsresultaat behaald. De gemiddelde opbrengsten... (...)

boek Copijn

16 mei 2014Nieuw boek over landschapsarchitectenfamilie Copijn

Geen enkele familie in Nederland bleef zo lang in het ‘tuinvak’ werkzaam als de familie Copijn. Aan hun geschiedenis is de ontwikkeling van het kwekersvak en de... (...)

26 maart 2014Bosgroepen schrijven beheerplan voor Vlaams natuurgebied

De Bosgroepen gaan samen met Stichting Bargerveen en het Belgische Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een beheerplan opstellen voor het Vlaamse... (...)

24 maart 201418e Nederlandse Rondhoutveiling succesvol verlopen

De 18e editie van de Nederlandse rondhoutveiling leverde goede prijzen op voor inlandse eik en douglas. Maar ook op de minder gangbare houtsoorten werd enthousiast... (...)

20 maart 2014Beekdalherstel succesvol voor wateropgaven, natuur én boerenbedrijf

Om te voldoen aan de gebiedsopgave voor de Hagmolenbeek in Zuid-Twente liet waterschap Vechtstromen (voorheen Regge & Dinkel) de beek hermeanderen. De traditionele... (...)

19 maart 20142e editie Opfriscursus Bosbeheer succesvol afgesloten

In de afgelopen weken vond op 2 plekken in Nederland opnieuw de opfriscursus bosbeheer plaats. In 2013 werd deze cursus voor het eerst georganiseerd. Dit jaar vindt de... (...)

18 maart 2014Bosgroep richt marteloscoop in voor Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer wil op drie plaatsen in Nederland een zogeheten marteloscoop gaan inrichten. In het noorden gebeurt dat in de Boswachterij Gieten-Borger, nabij het... (...)

12 maart 20141200 kinderen aan de slag met Boomfeestdag

Op 12 maart was er weer een boomfeestdag. Bosgroep Zuid Nederland was in 10 gemeenten in Brabant en Limburg betrokken bij deze dag. In een enkele gemeente regelde de... (...)

12 maart 2014Verkoop van hout

De Bosgroep voert regie over bosbeheer van de leden. Onderdeel van dit beheer is het zo rendabel mogelijk verkopen van hout. Lees meer over... (...)

Ven

10 maart 2014Op weg naar grootschalige natuur in de Maashorst

Natuurgebied de Maashorst ligt tussen de gemeenten Landerd, Uden, Oss en Bernheze en bestaat uit de gebieden de Maashorst en het gebied Herperduin. De Maashorst moet een... (...)

Veldbezoek bij de bestuurlijke aftrap voor De Zumpe

10 maart 2014Versterking natuur en landschap in De Zumpe

Provincie Gelderland en gemeente Doetinchem slaan de handen ineen om de natuur in De Zumpe te vergroten en te versterken. Aan de hand van een nieuw inrichtingsplan wordt... (...)

9 maart 2014Houtkunstproject 1boom gaat Voor de Kunst!

Hoeveel kunstwerken kun je maken uit één grote inlandse eik? Met het project 1boom maken ca 75 kunstenaars elk met een stuk hout (stam, tak, schors) van één eik een... (...)

7 maart 2014Beter en efficiënter verjongen met de disc trencher

Sinds 2013 wordt er in Nederland gewerkt met de disc trencher. Deze machine, een hydraulische schijf die in een driepunt-ophanging achter een trekker geplaatst kan... (...)

7 maart 2014Plugplantsoen is terug

De laatste tijd wordt er volop gesproken over plugplantsoen. Plugplantsoen is zeker niet nieuw en wordt in de ons omringende landen volop gebruikt. Bij de Bosgroepen is... (...)

4 maart 2014Werken aan natuurherstel in Brabant

Bosgroep Zuid Nederland is afgelopen najaar en winter bezig geweest met het realiseren van verschillende natuurbeheerprojecten, met name in de provincie Noord-Brabant.... (...)

27 januari 2014Voorlopig geen PEFC – groepscertificering

Vorig jaar heeft de Unie van Bosgroepen de mogelijkheden voor PEFC-groepscertificering verkend. Conclusie was dat PEFC-groepscertificering naar verwachting niet... (...)

29 maart 2013Amerikaanse vogelkers: bospest of bosboom?

Amerikaanse vogelkers moet met hand en tand bestreden worden, zo is al jaren de opvatting van Nederlandse en Vlaamse bosbeheerders. Dat het ook anders kan, blijkt uit... (...)

24 maart 2013EU-houtverordening van kracht

Op 3 maart 2013 is de EU-houtverordening van kracht geworden. Ook Nederlandse boseigenaren krijgen hiermee te maken. De Unie van Bosgroepen heeft meegewerkt aan het... (...)

24 maart 2013Mooi bos, dikke bomen en eindelijk fineer…

Soorten- en structuurrijke mooie bossen met waardevol kwaliteitshout; dit is het doel van veel bosbeheerders waaraan gewerkt wordt door middel van Geïntegreerd... (...)

18 maart 2013Eén jaar SNL-monitoring

2012 was het eerste jaar dat de SNL-monitoring op volle kracht door de Bosgroepen werd uitgevoerd. Een jaar met vegetatiekarteringen, bosstructuurkartering,... (...)