Nieuwsarchief

8 juni 2015De Bosgroepen zijn coöperaties: informeren over actuele ziekten en plagen – bacterievuur

De Bosgroepen zijn coöperaties. Wat betekent dat en wat doet een coöperatie? We besteden dit jaar in een serie berichten aandacht aan de verschillende coöperatieve... (...)

13 mei 2015De Bosgroepen zijn coöperaties: deelnemen aan deskundigenteams

De Bosgroepen zijn coöperaties. Wat betekent dat en wat doet een coöperatie? We besteden dit jaar in een serie berichten aandacht aan de verschillende coöperatieve... (...)

30 april 2015Niet naleven Gedragscode Bosbeheer en Soortenstandaarden strafbaar

De Bosgroepen zijn landelijk een grote speler op het gebied van houtoogst (in 2014 bijna 150.000 kubieke meter). Dat betekent dat onze werkzaamheden rondom oogst onder... (...)

23 februari 2015Bosgroepen helpen leden bij indienen zienswijze PAS

Van 10 januari tot en met 20 februari 2015 lag het ontwerpbesluit Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ter inzage en waren er inloopbijeenkomsten per provincie. Wij... (...)

16 februari 2015Start tijdig met vleermuizenonderzoek

Alle vleermuizen in Nederland zijn beschermd. Op basis van de flora- en faunawet zijn zowel de vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen als de functionele ruimte... (...)

14 januari 2015De Bosgroepen zijn coöperaties: investeren in kennis

De Bosgroepen zijn coöperaties. Wat betekent dat en wat doet een coöperatie? We willen dit jaar in een serie berichten aandacht besteden aan de verschillende... (...)

6 januari 2015Succesvol herstel van natte graslanden

Tot circa 20 jaar geleden bestonden herstelmaatregelen in Nederlandse beekdalen uit het toepassen van traditionele beheermaatregelen zoals maaien en afvoeren zonder... (...)

11 december 2014Bosgroepen investeren in extra kwaliteit

Er zijn positieve ontwikkelingen in het herstel en de ontwikkeling van natuur en landschap. Provincies zijn druk doende om de uitvoering daarvan voor de komende jaren op... (...)

10 december 2014Natuurvlees nu ook in de supermarkt

Vanaf begin 2015 is het natuurvlees van de Natuurvlees Coöperatie Nederland – een initiatief van de Bosgroepen en Omnivoor - in alle vestigingen van supermarktketen... (...)

8 december 2014De Bosgroepen en agrarisch natuurbeheer – collectieven aan zet

In het hele land worden collectieven voor agrarisch natuurbeheer opgericht. Sommige leden van de Bosgroepen krijgen daar direct mee te maken als aanvrager van subsidie... (...)

3 december 2014Gemalen alp in het bos

Voorafgaand aan de ledenvergadering van Bosgroep Noord-Oost Nederland op 28 november j.l. heeft dr. ir. Jan den Ouden (Wageningen Universiteit) een voordracht gegeven... (...)

1 december 2014Een nieuwe landschapseconomie voor Beetsterzwaag

De Bosgroepen werken samen met de landgoedeigenaren in Beetsterzwaag aan nieuwe economische ontwikkelmogelijkheden voor de landgoederenzone van Beetsterzwaag. Op 7... (...)

kruiden en faunarijk grasland

25 november 2014Anti-verdrogingsadvies landgoed De Bockhorst

Landgoed De Bockhorst is een gebied met een grote ecologische waarde. Door een verfijnd, lokaal grondwatersysteem is het gebied zeer gevoelig voor verdroging. In... (...)

12 november 2014Vegetatie op landgoed Kolland in kaart gebracht

Bosgroep Midden-Nederland voerde dit voorjaar een vegetatiekartering uit op Landgoed Kolland om het gevoerde beheer te evalueren. De Touwtjesmossen blijken het ondanks... (...)

3 november 2014Mooi resultaat Bosgroepen bij Nationale Bosbouwquiz

De teams van de Bosgroepen die op donderdag 30 oktober meededen aan de 2e Nationale Bosbouwquiz hebben een eervolle 2e en 3e plaats behaald. Een resultaat om trots op te... (...)

28 oktober 2014Ecoduct Kempengrens krijgt prijs voor samenwerking

Al vele jaren wordt er gewerkt aan de aanleg van een ecoduct over de E34 (Antwerpen-Eindhoven). Dit ecoduct, genaamd Kempengrens, vormt een verbindende schakel in de... (...)

27 oktober 2014Nieuwe medewerker: Ariët Kieskamp

Per 1 november komt Ariët Kieskamp het team van de Unie van Bosgroepen versterken. Ariët heeft recent haar master behaald in biologie en watermanagement. Tijdens haar... (...)

22 oktober 2014Waterlandgoedvisie voor Singraven

Samen met Stichting Edwina van Heek en het waterschap Vechtstromen hebben de Bosgroepen een waterlandgoedvisie opgesteld voor het bijzondere, sterk met water verbonden... (...)

20 oktober 2014Oproep: Breng uw hout naar de veiling

Op 28 februari 2015 wordt in Velp weer de jaarlijkse Nederlandse Rondhoutveiling georganiseerd. Op de veiling kunnen boseigenaren en beheerders hun hout met... (...)

16 oktober 2014Meten is weten in het bosbeheer

Dit voorjaar heeft Bosgroep Noord-Oost Nederland een inventarisatie uitgevoerd in twee polderbossen van Natuurmonumenten: het Voorsterbos en het Harderbos. Ook in... (...)