Nieuwsarchief

29 februari 2016Jubileumeditie Rondhoutveiling zeer succesvol

In het Nederlandse bos groeit prachtig kwaliteitshout. Dat dit hout gewild is en een hele mooie prijs kan opbrengen, werd afgelopen zaterdag maar weer eens bewezen... (...)

26 februari 2016Bestuur Overijssel neemt poolshoogte in Springendal

Het college van gedeputeerde staten van Overijssel heeft zich dinsdag 23 februari laten bijpraten over de ontwikkelingen in het Natura 2000-gebied Springendal & Dal... (...)

25 februari 2016Grote betrokkenheid bij Zomerpolder tijdens informatiebijeenkomst

Op woensdagavond 24 februari presenteerden de Bosgroepen namens de eigenaren van de Zomerpolder (Friesland), de Cornelia-Stichting en de familie van Harinxma thoe... (...)

25 februari 2016Hendrik de Beaufort bij vertrek benoemd tot erevoorzitter

Hendrik de Beaufort heeft per 1 januari 2016 zijn taak als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Unie van Bosgroepen overgedragen aan Jan-Jaap de Graeff. Op 24... (...)

23 februari 2016Onderzoek wijst uit: bufferzone Beerzerveld niet noodzakelijk

Wel of geen bufferzone voor het Beerzerveld, dat was de vraag in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De bufferzone zou nodig zijn om de... (...)

22 februari 2016Permanente dunningspaden ter beperking van bodemverdichting

Het machinaal oogsten en uitrijden van hout met zwaar materieel is al geruime tijd gemeengoed binnen het Nederlandse bosbeheer. Het berijden van de bodem met een... (...)

18 februari 2016Unie van Bosgroepen viert 25-jarig jubileum

Dit jaar bestaat de Unie van Bosgroepen 25 jaar. Dat gaan we vieren, hopelijk samen met veel leden van de Bosgroepen en veel contacten uit ons brede netwerk. Verspreid... (...)

16 februari 2016Weer veel kwaliteitshout op 20ste Rondhoutveiling

Wie op zoek is naar bijzonder kwaliteitshout, kan de Nederlandse Rondhoutveiling niet missen. De Bosgroepen organiseren de veiling op zaterdag 27 februari 2016 voor de... (...)

11 februari 2016SNL en gecertificeerd: Bij de Bosgroep zit u goed!

Per 1 januari 2017 gelden er andere regels voor SNL-aanvragen. Alle aanvragen die eind van dit jaar aflopen en per 1-1-2017 opnieuw ingaan, moeten verplicht... (...)

SNL-aanvraag

10 februari 2016Controleer de provinciale beheertypenkaart

Het is belangrijk om de beheertypenkaart in het Natuurbeheerplan van uw provincie te controleren. Zeker als de SNL-beheersubsidie van uw terrein(en) eind dit jaar... (...)

SNL-certificering

5 februari 2016Consultatie nieuwe Wet Natuurbescherming van start

Op 3 februari is het ministerie van Economische Zaken een internetconsultatie gestart over de nieuwe Wet Natuurbescherming en de bijbehorende ministeriële regeling. Het... (...)

28 januari 2016Kapverplichting snelgroeiend bos vervallen

De kapverplichting voor snelgroeiend bos is door een regelingswijziging vervallen. Tussen 1985 en 1994 stimuleerde het Rijk de houtproductie op landbouwgrond met de... (...)

21 december 2015Bron- en beekherstel in Twente bijna klaar

De Bosgroepen werken samen met Ecogroen aan het herstel van de bronnen en beken op de stuwwallen van Ootmarsum en Oldenzaal. Dat doen we in opdracht van waterschap... (...)

17 december 2015Jan Jaap de Graeff nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Unie van Bosgroepen

Per 1 januari 2016 wordt Jan Jaap de Graeff de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Unie van Bosgroepen. Hij volgt Hendrik de Beaufort op, die ruim 15 jaar... (...)

8 december 2015Nieuw praktijkadvies biedt duidelijkheid over boomveiligheid

Controle van boomveiligheid in grote gebieden is praktisch en financieel bijna niet haalbaar. En misschien ook helemaal niet nodig. Wat zijn als bos- of natuurbeheerder... (...)

30 november 2015Project 1boom succesvol afgesloten

Een boom werd 1boom. Om mensen te inspireren om kunstzinnig en ambachtelijk met inlands hout aan de slag te gaan. Natuur en cultuur gingen hand in hand en traditioneel... (...)

30 november 2015Detailontwatering van het Dommeldal in beeld

De Bosgroepen zijn voor Natuurmonumenten aan het werk in het Dommeldal. Om het hydrologisch herstel te optimaliseren, wordt met veldwerk eerst de detailontwatering van... (...)

23 november 2015Aanpak van stikstof in Nederland centraal in EU-studiereis

Hoe kunnen we de uitstoot van stikstof uit de intensieve veehouderij, transport en industrie en de negatieve effecten van stikstof op de natuur verminderen? Deze vragen... (...)

vochtig bos

20 november 2015Uitbreiding natuurgebied De Zumpe komt dichterbij

Met een handtekening door 5 partijen komt de uitbreiding naar 120 ha aan natuur in De Zumpe weer een stap dichterbij. Vandaag tekenden gemeente Doetinchem, provincie... (...)

17 november 2015Komt u graag naar de landgoederen in Beetsterzwaag?

Uw favoriete natuur in kaart brengen en nieuwe plekjes ontdekken, daarvoor is Greenmapper.nl. De website van de Rijksuniversiteit Groningen verbindt mensen online met de... (...)