Nieuwsarchief

11 november 2015‘Ondernemen met natuur’ bundelt 350 verdienmodellen

Kun je geld verdienen met natuur? Ja, dat kan, luidt het antwoord van Hans Kamerbeek. Dat is de auteur van het boek ‘Ondernemen met natuur’, dat deze week is... (...)

19 oktober 2015De Rondhoutveiling: bijzonder hout gekoppeld aan bijzondere kopers

De Nederlandse Rondhoutveiling komt er weer aan, traditiegetrouw door de Bosgroepen georganiseerd op de laatste zaterdag van februari. Tieke Poelen, bosbeheerder bij... (...)

8 oktober 2015Herinrichting Springendal van start met fieldlab

Rond het Springendal en het Dal van de Mosbeek in Twente zijn concrete plannen in de maak voor herstel en herinrichting van gronden in het kader van Natura 2000. LTO... (...)

5 oktober 2015Beheerdersdag: leukste bos- en natuurbijeenkomst van het jaar

Op vrijdag 25 september was de zevende editie van de Beheerdersdag, die dit jaar plaatsvond in en om Radio Kootwijk. Met ruim 500 aanwezige natuurbeheerders,... (...)

8 september 2015Essentaksterfte: dilemma in het essenhakhout

Sinds 2010 komt in Nederland essentaksterfte voor. In bijna elk Nederlandse bos waar de es een veelvoorkomende boomsoort is, levert dit problemen op. Boseigenaren met... (...)

31 augustus 2015Uitvoering landschapsherstel Het Nationale Park Hoge Veluwe begonnen

Binnen Het Nationale Park De Hoge Veluwe werken de Bosgroepen aan de hand van een meerjarenplan aan herstel van landschap en bodem. De uitvoering van de eerste... (...)

SNL-certificering

27 augustus 2015Lagenkaart brengt Landgoed Boschoord in beeld

Bosgroep Noord-Oost Nederland heeft in een lagenkaart alle waarden van Landgoed Boschoord (Drenthe) in beeld gebracht. Het gaat niet alleen om de economische waarde van... (...)

20 augustus 2015Het Bosschap is opgeheven: wat zijn de gevolgen voor u?

Per 1 januari 2015 is het Bosschap opgeheven. Hier zetten we op een rijtje welke belangrijke gevolgen dit heeft voor boseigenaren. Wat was het Bosschap? Het Bosschap... (...)

14 augustus 2015Voorbereidingen voor uitvoering PAS in het Leudal van start

Hebt u bezit in Natura 2000-gebied, dan krijgt u mogelijk met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) te maken. De Bosgroepen kunnen hierbij adviseren en ondersteunen.... (...)

6 augustus 2015De Bosgroepen zijn coöperaties: praktische belangenbehartiging

De Bosgroepen zijn coöperaties. Wat betekent dat en wat doet een coöperatie? We besteden dit jaar in een serie berichten aandacht aan de verschillende coöperatieve... (...)

21 juli 2015Bosgroepen voeren negentig miljoenste NDFF-waarneming in

Deze week werd de negentig miljoenste waarneming in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) opgeslagen. Het betreft een waarneming van het Zuidelijk spitskopje, een... (...)

15 juli 2015Harm Smeenge reconstrueert de landschapsgeschiedenis van Twente

'Vermoedelijk was de landschapsdynamiek nergens zo divers en groot als in Noordoost-Twente' aldus Harm Smeenge. Voor zijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit... (...)

14 juli 2015Arno Neijts wordt nieuwe directeur Bosgroep Zuid Nederland

Bosgroep Zuid Nederland heeft een nieuwe directeur: Arno Neijts. Na een aantal maanden als directeur a.i. te hebben gefungeerd, gaat Arno vanaf 1 oktober 2015 verder als... (...)

6 juli 2015Kamer neemt Wet Natuurbescherming aan

De Tweede Kamer heeft op 1 juli met een ruime meerderheid de Wet natuurbescherming vastgesteld. Alleen Partij voor de Dieren, SP en lid Klein stemden tegen. Met deze Wet... (...)

2 juli 2015Landschapsbiografie geeft uniek beeld van Drentsche Aa

Vandaag verschijnt een landschapsbiografie van de Drentsche Aa. Een prachtig en informatief boek, waaraan ook historisch ecoloog Harm Smeenge van de Bosgroepen een... (...)

1 juli 2015Natuur en economie in balans: PAS in werking

Op 1 juli 2015 treedt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) heeft de PAS vastgesteld. In april hebben... (...)

29 juni 2015Inrichtings- en beheerplan De Maashorst compleet

De Stuurgroep Maashorst heeft op 26 juni een belangrijke stap gezet op weg naar het streefbeeld voor de Maashorst voor 2050. Het inrichtings- en beheerplan is door de... (...)

25 juni 2015Bosgroepen en Stichting Bargerveen bundelen expertise

De Bosgroepen en Stichting Bargerveen werken al enkele jaren samen aan projecten. In expertise vullen we elkaar goed aan. Daarom zijn wij per 1 januari een officieel... (...)

24 juni 2015Nieuws over de Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer

Voor ruim 700 leden verzorgen de Bosgroepen de aanvraag van SNL-subsidie. De betalingen over 2014 hebben inmiddels plaatsgevonden. En er is meer nieuws. Uitbetaling... (...)

16 juni 2015Meerjarig plan voor beheer open ruimten De Hoge Veluwe

De Bosgroepen hebben voor Het Nationale Park De Hoge Veluwe een meerjarig beheerplan opgesteld. In dit plan staat beschreven welke maatregelen in het Het Nationale Park... (...)