Nieuwsarchief

13 december 2018Openingstijden rond de feestdagen

Van maandag 24 december tot en met vrijdag 4 januari is ons kantoor in Ede (Unie van Bosgroepen en Bosgroep Midden Nederland) gesloten en zijn we niet telefonisch... (...)

5 december 2018Vacature: ervaren Landschapsecoloog

De Bosgroepen zoeken een ervaren Landschapsecoloog die de (Unie van) Bosgroepen gaat ondersteunen bij diverse projecten en werkzaamheden. Organisatie De... (...)

3 december 2018250 ton steenmeel uitgestrooid over de Lieropse heide… per helikopter!

Op dit moment is Bosgroep Zuid Nederland bezig met herstelwerkzaamheden op de Lieropse heide. De bodem in de bossen en heide is hier, net als in veel Brabantse... (...)

29 november 2018Een terugblik op de Klimaatbijeenkomsten

Op 1 (Beers, NB) en 8 (Vilsteren, OV) november organiseerden de VBNE, de Bosgroepen en de FPG bijeenkomsten over maatregelen voor extra CO2-vastlegging in het... (...)

21 november 2018Gijs Kuneman nieuwe directeur-bestuurder Bosgroep Midden Nederland

Per 1 maart 2019 wordt Gijs Kuneman de nieuwe directeur-bestuurder van Bosgroep Midden Nederland. Hij volgt Rino Jans op, die de afgelopen 14 jaar directeur was... (...)

9 november 2018Kansen voor voedselbossen

Het onderwerp Voedselbossen is ‘hot’ en er ontstaan steeds meer initiatieven in Nederland. De Bosgroepen zien ook kansen en mogelijkheden voor hun leden, vandaar ook... (...)

23 oktober 2018Poeponderzoek zeldzame zadelsprinkhaan

Samen met Hein van Kleef (Stichting Bargerveen) doet Jaap Bouwman (Unie van Bosgroepen) in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf onderzoek naar één van de meest... (...)

2 oktober 2018Klimaatbijeenkomsten: maatregelen extra CO2 vastlegging in Nederlands bos- en natuurbeheer

Op donderdag 1 en 8 november organiseren de Federatie Particulier Grondbezit, de Bosgroepen en de VBNE twee bijeenkomsten over maatregelen om extra CO2 vast te leggen in... (...)

25 september 201810e Beheerdersdag – 28 september 2018

Op vrijdag 28 september vindt de 10e editie van de Beheerdersdag plaats; dé kennis- en netwerkdag voor bos- en natuurbeheerders. Op Landgoed Mariënwaerdt komen de... (...)

22 september 2018Bosgroepen tekenen Greendeal Voedselbossen

Robuustere ecologische verbindingszones, een duurzamer landelijk gebied en bufferzones bij natuurnetwerken met behulp van voedselbossen en/of agroforestry?  Wij... (...)

11 september 2018Even voorstellen: drie nieuwe medewerkers

Deze zomer zijn drie nieuwe medewerkers gestart bij de Unie van Bosgroepen; Jacqualine Zonneveld (secretaresse), Jarno Pons (jr. projectmedewerker subsidies en... (...)

10 september 2018Zeven jaar Unie van Bosgroepen: voormalig directeur Ben Huisman blikt terug

Eind juli verliet Ben Huisman de Bosgroepen, na zeven jaar directeur geweest te zijn van de Unie van Bosgroepen. Zeven jaren waarin er veel veranderd is in de... (...)

6 september 2018Nog minimaal 50 gezonde essen nodig voor onderzoek

De es wordt overal in Nederland in een steeds hoger tempo aangetast door essentaksterfte. Vorig jaar vroeg het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland daarom... (...)

23 juli 2018Rino Jans neemt afscheid als directeur van Bosgroep Midden Nederland

Rino Jans, directeur/bestuurder van Bosgroep Midden Nederland, neemt per 1 november afscheid van de Bosgroepen. Hij heeft dan ruim zestien jaar bij de Bosgroepen gewerkt... (...)

12 juli 2018Hoofdlijnen Klimaatakkoord bekend gemaakt

Deze week zijn de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord bekend gemaakt. Vanuit verschillende invalshoeken, belangen en overtuigingen hebben deelnemers gewerkt aan de... (...)

10 juli 2018Aangepast Kwaliteitshandboek Natuurbeheer SNL goedgekeurd

Ons recent aangepaste Kwaliteitshandboek Natuurbeheer is eind juni goedgekeurd door de Stichting Certificering SNL. Dat betekent dat we onze SNL-zaken als gecertificeerd... (...)

4 juli 2018Herstelmaatregelen brongebied Mosbeek afgerond!

Landschap Overijssel heeft alle deskundigheid die nodig was, ingezet om het brongebied van de Mosbeek duurzaam te herstellen. De benodigde maatregelen zijn in een... (...)

2 juli 2018Jos Jansen wordt interim directeur bij Unie van Bosgroepen

Met ingang van 1 augustus 2018 wordt Jos Jansen directeur a.i. bij de Unie van Bosgroepen. Hij volgt Ben Huisman op, die directeur wordt bij Stichting... (...)

2 juli 2018Klimaatproject Revitalisering laagproductief bos

In het regeerakkoord is als doelstelling opgenomen om in 2030 anderhalf miljoen ton CO2 per jaar extra vast te leggen in landgebruik, waaronder bos. Een ambitieuze... (...)

29 juni 2018Bosgroepers op LESA-light cursus

Hoe kun je een landschap lezen? Op het prachtige Landgoed de Hulst (Oldenzaal) kregen verschillende Bosgroepers  eind juni een 'LESA-light' cursus van collega Harm... (...)