Nieuwsarchief

24 februari 2021Online Rondhoutveiling zaterdag 27 februari

Op zaterdag 27 februari 2021 organiseren de Bosgroepen de 25e Nederlandse Rondhoutveiling. 900 kuub kwaliteitshout wordt dit jaar per opbod verkocht. Door de huidige... (...)

15 februari 2021Vlindergegevens uit twee natuurmonitoringssystemen gecombineerd: succesvolle pilot

In weinig landen wordt de natuur zo intensief gemonitord als in Nederland. Duizenden waarnemers verzamelen ieder jaar informatie over het voorkomen van planten en... (...)

10 februari 2021Vacature: Directeur Bosgroep Noord-Oost Nederland

Vacature Directeur Bosgroep Noord-Oost Nederland (24-32 u p/w) Pragmatisch, bevlogen, toonaangevend, verbindend, oog voor de mens, passie voor de natuur, een leider.... (...)

4 februari 2021Twee vacatures voor regio Utrecht, Noord- en Zuid-Holland

Bij Bosgroep Midden Nederland zijn op dit moment twee vacatures. Uitdagende functies in een breed en kleurrijk netwerk, in het beheer van bos en natuur in Midden- en... (...)

29 januari 2021Wat betekent de zorgplicht voor u als boomeigenaar?

Vallende takken en bomen kunnen vervelende en soms zelfs verregaande gevolgen hebben. Boomveiligheid is voor een boomeigenaar dan ook een punt van aandacht. Zeker als... (...)

drugsafval

25 januari 2021Subsidieregeling opruiming drugsafval via BIJ12

In natuurgebieden en randen van dorpen en steden, wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het opruimen van drugsafval kan... (...)

19 januari 2021Online symposium Historische landschapsecologie blijkt basis voor goede samenwerking

Op vrijdag 11 december vond het ‘Symposium 15.000 jaar wisselwerking tussen aarde, natuur en mens’ plaats. Elke plek, elk gebied, elke microregio kent zijn eigen... (...)

18 januari 2021Het mooiste hout van eigen bodem 27 februari onder de hamer tijdens ONLINE Rondhoutveiling

De Nederlandse Rondhoutveiling vindt ieder jaar plaats op de laatste zaterdag van februari, en ook in dit coronajaar gaat de rondhoutveiling gelukkig door. Weliswaar in... (...)

6 januari 2021De ontdekking van een bijzondere pingoruïne

Op de Zunasche heide in Overijssel wordt de natuur versterkt en komt de natte lage heide weer in verbinding met de hoger gelegen Sallandse Heuvelrug. Bij het uitvoeren... (...)

24 december 20203 miljoen extra bomen voor Nederland met StukjeNatuur

Op vrijdag 11 december hebben StukjeNatuur, FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen de start van een bijzondere samenwerking bekrachtigd. Op Landgoed Prattenburg... (...)

18 december 202012 januari: Community of Practice – Klimaatrobuuste Landgoederen

Op dinsdag 12 januari organiseert Federatie Particulier Grondbezit een online bijeenkomst: Community of Practice - Klimaatrobuuste Landgoederen. Het Manifest... (...)

18 december 2020Voor 279 Bosgroepleden aanvragen subsidies Natuur en Landschap (SNL) ingediend

In de periode vanaf 15 november tot het einde van het jaar kunnen bij provincies nieuwe aanvragen subsidies Natuur en Landschap (SNL) worden ingediend. Dit jaar hebben... (...)

9 december 2020IPO en ministerie LNV publiceren Uitvoeringsprogramma Natuur

Op 8 december 2020 zijn Rijk en provincies het eens geworden over de besteding van 3 miljard euro voor natuurherstel in de komende 10 jaar. Deze plannen vormen een... (...)

9 december 2020Rijkssubsidieregeling Versneld Natuurherstel voor Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige natuur

Op 30 november jl. heeft het Ministerie van LNV de subsidieregeling Versneld Natuurherstel gepubliceerd. Met deze regeling wordt uitvoering gegeven aan de toezeggingen... (...)

8 december 2020Gezamenlijk aan de slag met overgangszones

De Unie van Bosgroepen heeft samen met BoerenNatuur, Federatie Particulier Grondbezit , LandschappenNL, NAJK, Natuurmonumenten en Netwerk Grondig een verzoek gedaan aan... (...)

20 november 2020Bos voor de toekomst: landelijke Bossenstrategie en beleidsagenda 2030 klaar

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, informeerde de Tweede Kamer op 18 november over de nader uitgewerkte Bossenstrategie van Rijk en... (...)

11 november 2020Kansen voor bosuitbreiding bij particuliere eigenaren, maar onder randvoorwaarden

Twee derde van de particuliere terreineigenaren staat welwillend tegenover enige vorm van bosuitbreiding op eigen terrein, maar alleen wanneer de randvoorwaarden op orde... (...)

6 november 2020Schelpkalk tegen verzuring bos en hei gemeente Ede

Deze maand is ruim duizend ton schelpgruis met een helikopter verstrooid over het bos- en heidegebied bij de Ginkel in gemeente Ede. De kalk uit het schelpgruis maakt de... (...)

15 oktober 2020Harm Smeenge gepromoveerd op proefschrift Historische landschapsecologie van Noordoost-Twente

Op 15 oktober is onze collega, dr. ir. Harm Smeenge, in Groningen gepromoveerd! Hij verdedigde met succes zijn proefschrift 'Historische landschapsecologie van... (...)

1 oktober 2020Verkenning subsidiemaatregelen voor klimaatgericht bos- en natuurbeheer

Federatie Particulier Grondbezit en de Bosgroepen hebben samen een verkenning uitgevoerd of klimaatgerichte maatregelen ingepast kunnen worden in natuursubsidies. Uit de... (...)