Nieuwsarchief

27 januari 2023Ledenexcursie Nederlandse Rondhoutveiling

Ieder jaar zijn de mooiste en meest bijzondere stammen te vinden op de Nederlandse Rondhoutveiling. Benieuwd naar het hout op de rolbaan en de verhalen erachter? Wat... (...)

27 januari 2023Januari: nog volop jonge boompjes de grond in

Het late najaar en de vroege winter is doorgaans de beste periode om jonge boompjes te planten. De bodem is nog vrij warm en meestal ook vochtig, waardoor de kans op... (...)

25 januari 2023Vijf vragen aan Andries Heidema – voorzitter Raad van Toezicht Unie van Bosgroepen

Andries Heidema, Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, startte afgelopen zomer als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Unie van Bosgroepen. Hoe... (...)

1 januari 2023Vacature: Senior (landschaps)ecoloog (38 uur p/w) 

Bosgroep Noord-Oost Nederland zoekt een ervaren (landschaps)ecoloog.  Organisatie  De Bosgroepen zijn coöperaties van bos- en natuureigenaren gericht op duurzaam en... (...)

21 december 2022Fijne feestdagen en een voorspoedig 2023!

Bedankt voor de prettige samenwerking en het vertrouwen; op naar een mooie voortzetting in het nieuwe jaar! LET OP: We zijn beperkt bereikbaar in de week tussen Kerst... (...)

6 december 2022Nieuwe populatie van het veenhooibeestje ontdekt

Tijdens monitoring – het in kaart brengen van natuurwaarden – worden geregeld bijzondere soorten waargenomen. Ook in 2022 was dit het geval bij een SNL-monitoring op... (...)

1 december 2022Natuurcompensatiebank stopt

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof stopt de ontwikkeling van de Natuurcompensatiebank (NCB). Dit betekent dat de NCB en de NCB-subsidieregelingen niet... (...)

24 november 2022Landelijke ontwikkelingen (Unie van Bosgroepen)

Op het vlak van de subsidieregeling SNL zijn het afgelopen jaar veel ontwikkelingen geweest. We lichten er hier enkele uit die ook van belang zijn voor onze leden die... (...)

22 november 2022Verzuring bosbodems urgent, maar kansen liggen voor het oprapen

Door stikstof en droogte verzuren onze bossen. Er is veel te doen over de gevolgen, waaronder boomsterfte en de achteruitgang van bodemleven. Het probleem van verzuring... (...)

11 november 2022Meld uw kwaliteitshout aan voor de 27e Rondhoutveiling

Heeft u opvallende stammen van bijzondere kwaliteit? Meld het hout dan aan voor de Nederlandse Rondhoutveiling op 25 februari 2023. U krijgt een betere prijs voor uw... (...)

8 november 2022Bles- en meetwerk voor duurzame houtoogst én een vitaler en diverser bos

Deze weken zijn beheerders Jim en Natascha aan het blessen op een particulier landgoed bij Wageningen. Oranje gemarkeerde bomen gaan straks mee in een dunning: een... (...)

2 november 2022Kennisdag bosbodem voor Bosgroepmedewerkers

De Bosgroepen bestaan uit 3 regionale Bosgroepen en de overkoepelende Unie van Bosgroepen. Kennis opdoen en delen, zowel intern als extern, is een belangrijk speerpunt... (...)

24 oktober 2022Soortenrijk bos op voormalige landbouwgrond

Kennisnetwerk OBN stelde recent een leidraad op voor soortenrijk bos op voormalige landbouwgrond. Verschillende (bos)ecologen van Bosgroep Zuid Nederland droegen bij aan... (...)

drugsafval

23 oktober 2022Meer vergoeding voor opruimkosten drugsafvaldumpingen

Het kabinet verruimt de vergoeding van opruimkosten na dumpingen van drugsafval voor particulieren en overheden. Criminelen lozen giftige stoffen die vrijkomen bij de... (...)

28 september 2022Nieuwe Gedragscode soortenbescherming bosbeheer

Per 31 augustus 2022 is de nieuwe Gedragscode soortenbescherming bosbeheer geldig. Deze vervangt de Gedragscode bosbeheer 2010-2017 die, na verlenging, geldig was tot 1... (...)

27 september 2022Meer dan 500 bos- en natuurbeheerders delen kennis en ervaringen op de Beheerdersdag

Afgelopen vrijdag vond de 14e editie van de Beheerdersdag plaats op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. De Beheerdersdag is dé ontmoetingsdag voor iedereen die werkt... (...)

22 september 2022Droogte; wat zien we en wat kunnen we doen?

Al tientallen jaren hebben we in Nederland te maken met verdroging: een structureel tekort aan grondwater. En de laatste jaren vooral ook droogte: tijdelijk, maar... (...)

31 augustus 2022Dopheigalmug: een nieuwe soort voor Nederland

Op 29 juni ontdekte onze ecoloog Maarten Immerzeel tijdens veldwerk een vreemd uitziende plant van gewone dophei. Bij het raadplegen van de website 'Plantparasieten van... (...)

29 augustus 2022Beheerdersdag vrijdag 23 september: Laatste kaarten!

Er zijn nog een aantal kaarten voor de 14e editie van de Beheerdersdag! Iedereen die werkt in bos, natuur en landschap is weer van harte welkom op landgoed Heerlijkheid... (...)

30 juli 2022Nieuwe waterberging en natuur Landgoed de Hulst beschermt stad Oldenzaal bij piekbuien

Op het particuliere landgoed de Hulst dragen waterbergingsmaatregelen bij aan het voorkomen van wateroverlast in de stad Oldenzaal tijdens piekbuien. Het landgoed ligt... (...)