Nieuwsarchief

31 maart 2020Voortgang Bossenstrategie

Het ministerie van LNV en provincies werken momenteel aan het uitvoeringsprogramma voor hun gezamenlijke Bossenstrategie. Daar betrekken ze andere partijen bij,... (...)

31 maart 2020Bosgroepen supporter Deltaplan biodiversiteitsherstel; natuurverlies ombuigen naar herstel

De afname van de rijkdom aan dieren en planten gaat snel; zowel zichtbaar als onzichtbaar. De impact boven de grond, in de bodem én onder het wateroppervlakte is enorm.... (...)

27 maart 2020Bereikbaarheid tijdens Corona-maatregelen

Door de preventieve maatregelen rond het COVID-19 virus, zijn ook bij de Bosgroepen maatregelen getroffen. Zo zijn onze medewerkers wel aan het werk (veelal buiten),... (...)

23 maart 2020Hoe ziet een bos van de toekomst eruit?

Vroege Vogels verslaggever Henny Radstaak bezocht onlangs met onze collega’s Gerard Koopmans en Dennis Lindenbergh, en Bas Lerink (WUR), een landgoed op de Veluwe waar... (...)

16 maart 2020Broedvogelmonitoring: alleen voor vroege vogels

Een uur voor zonsopgang loopt ecoloog Maarten Immerzeel deze weken al in het veld voor een broedvogelmonitoring. Zijn oren zijn ondertussen zo goed getraind, dat hij de... (...)

15 maart 2020Nieuw: praktijkadviezen en instructiefilmpje eikenprocessierups

De eikenprocessierups is een gegeven en gaat niet meer weg. Het is vooral een overlastprobleem en geeft een natuurlijk ongemak, alhoewel er ook serieuze... (...)

11 maart 2020Honden aan de lijn, het broed- en kalverseizoen begint!

In het voorjaar is het fijn wandelen in bos en veld. Maar in de buurt van broedende en pasgeboren vogels, en bijvoorbeeld reekalfjes, is het nog belangrijker dat honden... (...)

2 maart 2020Recordopbrengst voor iep tijdens 24e Nederlandse Rondhoutveiling

Het was weer een geslaagde en drukbezochte veilingdag afgelopen zaterdag. Bijna alle 337 kavels hebben een nieuwe bestemming gevonden, en de gemiddelde prijs lag ruim... (...)

20 februari 2020Helpt u mee het nationale record ‘bomen planten op 1 dag’ te verbreken?

De organisatie van de Nationale Boomfeestdag wil in 2020 het nationale record ‘bomen planten op 1 dag’ verbreken. 18 maart is het zover! De Bosgroepen ondersteunen... (...)

19 februari 2020Praktijkproef steenmeel op de Veluwe

Deze week is de Provincie Gelderland gestart met een steenmeelproject op de Veluwe, onder (project)leiding van Bosgroep Midden Nederland. Verminderde vitaliteit... (...)

13 februari 2020Catalogus Rondhoutveiling online

De catalogus met kavels voor de 24e Rondhoutveiling staat nu online en is gratis te downloaden. Vanaf zaterdag 15 februari is de rolbaan in Schaarsbergen weer dagelijks... (...)

12 februari 2020Wehlse bos klimaatbestendiger door bodemvernatting en bosbeheermaatregelen

Het Wehlse bos bij de Gelderse plaats Wehl, grotendeels in particulier bezit, wordt dit jaar klimaatbestendig gemaakt. Dit gebeurt door verschillende maatregelen,... (...)

12 februari 2020Samenwerking Klimaatslim bosbeheer VolkerInfra Schiphol, FSC en Bosgroepen

De combinatie VolkerInfra Schiphol (KWS en VolkerRail) investeert in klimaatslim bosbeheer in bossen in Rhenen en Valkenswaard. Door het treffen van klimaatslimme... (...)

10 februari 2020Grootschalige enquête WUR onder boseigenaren

Wageningen University & Research heeft recent 900 enquêtes verstuurd naar allerlei boseigenaren en -beheerders, waaronder ook privé-boseigenaren in Nederland. Via... (...)

4 februari 2020Brief minister Schouten over ambities en doelen Bossenstrategie

Vandaag heeft minister Schouten de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de ambities en doelen voor de 'Bossenstrategie'. Voor het einde van het zomerreces van 2020... (...)

31 januari 2020Veldexcursie natuurherstel Zunasche Heide met bewoners en vrijwilligers

Op de oostflank van de Sallandse Heuvelrug wordt binnenkort gestart met de afronding van het natuurherstel op de Zunasche heide. Hiermee wordt de oorspronkelijke... (...)

30 januari 2020Jubileum Bosgroepen: al (ruim) 30 jaar van advies tot uitvoering

De Bosgroepen vieren dit jaar een bijzonder jubileum! Want we zijn inmiddels al ruim 30 jaar, samen met onze leden, actief in bos- en natuurbeheer. De precieze... (...)

29 januari 2020Herintroductie zeldzame bosflora draagt bij aan levendigere bossen

Ondanks de vele inspanningen om de Nederlandse bossen te herstellen, keren vele kenmerkende bossoorten niet terug. Om de terugkeer van (zeldzame) bosplanten mogelijk te... (...)

28 januari 202024e Nederlandse Rondhoutveiling met bekende en nieuwe houtsoorten

Op zaterdag 29 februari 2020 organiseren de Bosgroepen de 24e Nederlandse Rondhoutveiling in de aula van Helicon in Velp. De beste boomstammen uit bos en plantsoen,... (...)

23 januari 2020Op pad langs de Snoeyinksbeek met Minister Schouten

Op woensdag 8 januari jl. bracht minister Schouten (ministerie LNV) een werkbezoek aan het Natura 2000 gebied 'Landgoederen Oldenzaal'. Er was aandacht voor natuur en... (...)