Nieuws over de Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer

24 juni 2015

Voor ruim 700 leden verzorgen de Bosgroepen de aanvraag van SNL-subsidie. De betalingen over 2014 hebben inmiddels plaatsgevonden. En er is meer nieuws.

Uitbetaling 2014
Ruim 700 Bosgroepen-leden vragen SNL-subsidie aan via de Bosgroepen. De beheersubsidies over het voorgaande jaar worden doorgaans aan het begin van elk jaar uitgekeerd. Na controle van de uitgekeerde bedragen, vindt doorbetaling aan de betreffende leden plaats. De betalingen over 2014 hebben eind mei plaatsgevonden.

Beschikkingen nieuwe aanvraag 2015
Voor 2015 zijn in november twaalf nieuwe aanvragen ingediend voor een periode van zes jaar. De meeste beschikkingen zijn binnen, behalve van de provincies Noord-Brabant, Friesland en Zuid-Holland. Later dit jaar ontvangt u nader bericht van de Bosgroepen met informatie over wat de nieuwe beschikkingen voor u betekenen. U ontvangt dan ook de beheerrichtlijnen voor de beheertypen waarvoor u subsidie hebt aangevraagd.

Kwaliteitshandboek aangepast
Wij hebben het SNL-Kwaliteitshandboek aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan de Certificeringscommissie SNL. In het najaar verwachten wij een eerste audit op het SNL-proces. Een verbetering van de interne automatisering heeft geleid tot diverse veranderingen in het SNL-proces.

Decentralisatie leidt tot grotere administratieve last
Na decentralisatie van het natuurbeleid van het Rijk naar de provincies zien we tussen individuele provincies verschillen ontstaan in omgang met SNL. Helaas moeten we constateren dat de administratieve lasten voor de Unie en de Bosgroepen door deze groeiende provinciale diversiteit zijn toegenomen. We doen uiteraard onze uiterste best om deze administratieve lasten te beperken.

Stelselwijziging SNL kleine particuliere beheerders
Vanaf 2017 gaan de provincies een nieuwe werkwijze hanteren voor kleine particuliere beheerders: certificering wordt verplicht en aanvragen kunnen alleen nog vanuit een collectief plaatsvinden. De Bosgroepen vormen een collectief, voor diegenen die via de Bosgroepen subsidie aanvragen verandert in dat opzicht niets. Wel kunnen provincies aanvullende voorwaarden gaan stellen. De Bosgroepen zetten zich in om de drempels en de administratieve last zo gering mogelijk te houden. De provincies stellen een informatieve flyer op, die naar verwachting na de zomer zal worden toegestuurd aan alle beheerders die SNL-subsidie ontvangen.

labels: , ,

gerelateerd