Nieuwe gedragscode natuurbeheer gepubliceerd

21 april 2017

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren heeft de nieuwe gedragscode natuurbeheer gepubliceerd. Met deze gedragscode kunt u reguliere werkzaamheden uitvoeren zonder een ontheffing Flora- en Faunawet. Het gaat dan om werkzaamheden als begrazen, plaggen, branden van heide of maaien van rietland.

Uit de evaluatie bleek dat de sector tevreden was met de vorige gedragscode. Daarom is de nieuwe gedragscode bijna hetzelfde als de vorige gedragscode. De gedragscode natuurbeheer is 19 december 2016 goedgekeurd door de staatssecretaris van Economische Zaken. U mag hem gebruiken tot 19 december 2021.

De gedragscode is opgesteld en goedgekeurd onder de werking van de Flora- en faunawet. Op 1 januari 2017 is deze wetgeving vervangen door de Wet natuurbescherming. U kunt echter gewoon met deze gedragscode werken.

Download de gedragscode (pdf) >

Kijk voor meer informatie op de website van de VBNE >

 

Foto: Hans Dekker, freenatureimages.eu