Nederlandse FSC-standaard: veranderingen voor het beheerplan 

15 november 2018

Binnen enkele weken wordt de formele vaststelling van de nieuwe Standaard FSC Nederland verwacht. Op dit moment worden de laatste open eindjes besproken. Het is een lange weg geweest. Zoals het er naar uit ziet, wordt de nieuwe standaard praktijkgericht en vergt deze meer kennis en kunde van de beheerder. Tevens worden er hogere eisen gesteld aan het beheerplan.

In de eerstvolgende nieuwsbrief aan onze FSC-leden zal uitgebreid worden ingegaan op de noodzakelijke aanpassingen in het beheerplan. Op het moment dat de nieuwe standaard van kracht wordt, hebben de deelnemers één jaar de tijd om aan de nieuwe eisen te voldoen. Als u net een nieuw beheerplan heeft, kunt u dit aanvullen met de gevraagde onderwerpen en kaarten om hieraan te voldoen.

labels: ,

gerelateerd