Nederlandse Bosinventarisatie door de WUR

24 mei 2022

In de periode 2022-2026 vindt de achtste Nederlandse Bosinventarisatie (NBI-8) plaats. De opnamen gebeuren op ongeveer 3600 steekproefpunten. De bosinventarisatie is belangrijk omdat het de staat van het Nederlandse bos beschrijft: wat is de boomsoortensamenstelling van het bos? Hoeveel hout staat er en hoeveel dood hout is er aanwezig? Hoeveel CO2 wordt er opgeslagen? Omdat het inmiddels de achtste inventarisatie is, kunnen de onderzoekers trends in bosontwikkeling, groei en oogst ten opzichte van eerdere bosinventarisaties beschrijven. Hiermee krijgen we inzicht in de vraag hoe het bos is veranderd en wat bijvoorbeeld de belangrijkste boomsoorten voor de toekomst zijn. Als Bosgroepen ondersteunen we dit onderzoek uiteraard; helpt u eventueel mee door uw terrein (weer) open te stellen?

Nieuw: bodembeschrijvingen

Nieuw in de NBI-8 is dat er ook bodembeschrijvingen gemaakt gaan worden. Daarmee krijgen we beter inzicht in de koolstofvoorraden in de bodem en kunnen de onderzoekers ook de ontwikkelingen die in het bos zelf worden gemeten, beter duiden. Daarnaast vinden er ook vegetatie-opnames plaats op een selectie steekproefpunten die in Natura 2000 boshabitattypes vallen.

Verzamelde gegevens belangrijk voor internationale verplichtingen

De Nederlandse Bosinventarisatie vindt iedere vijf jaar plaats. Opnamen die in 2017 zijn gemaakt, worden in 2022 opnieuw gedaan. Opnamen uit 2018 krijgen in 2023 een herhaling, enzovoorts, tot in 2026 de laatste punten opnieuw zijn opgenomen. Daarna wordt deze cyclus weer opnieuw doorlopen in de negende bosinventarisatie.
De verzamelde gegevens zijn belangrijk om te kunnen voldoen aan internationale verplichtingen vastgelegd onder het Kyoto Protocol, de Europese Green Deal, het Klimaatakkoord en voor de FAO. Ook de Nederlandse bossensector hecht groot belang aan de uitkomsten van de inventarisatie.
Het onderzoek is een opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en wordt uitgevoerd door een consortium van partners dat onder leiding staat van Wageningen Environmental Research. De overige partners zijn Stichting Probos, Borgman Beheer Advies en Bureau Van Nierop.

Veldwerk start zomer 2022

Het veldwerk start in de zomer van 2022 en de uitvoering vindt alleen plaats in het groeiseizoen (april-oktober).
Voorafgaand aan de inventarisatie ontvangen eigenaren van de bossen waarin de steekproefpunten liggen een verzoek tot deelname. Dit jaar vragen de onderzoekers alleen toestemming voor de punten die in 2022 en 2023 geïnventariseerd worden. Voor de opname van de overige steekproefpunten wordt vanaf 2024 toestemming gevraagd. Het kan dus zijn dat een boseigenaar pas in 2024 of 2025 een verzoek voor toestemming ontvangt.

Medewerking

Als Bosgroepen ondersteunen we dit onderzoek uiteraard, en we vragen u dan ook namens de WUR om uw medewerking te verlenen. Wanneer u meer informatie wilt over het project, kunt u contact opnemen met projectleiders Sandra Clerkx (sandra.clerkx@wur.nl of tel. 0317-485925) of Bas Lerink (bas.lerink@wur.nl of tel. 0628030534) of een kijkje nemen op de website www.wur.nl/bosinventarisatie.