Natuurcompensatiebank stopt

1 december 2022

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof stopt de ontwikkeling van de Natuurcompensatiebank (NCB). Dit betekent dat de NCB en de NCB-subsidieregelingen niet doorgaan. De subsidieregeling Haalbaarheidsstudies (NCB SRH) gaat daarom op 1 december ook niet open. De pilot Natuurbank van Staatsbosbeheer loopt nog wel door. Als Bosgroepen zijn wij verrast en teleurgesteld over deze ontwikkeling, ook omdat verschillende leden al interesse hadden getoond in deelname aan de haalbaarheidsstudie. 

Waarom stopt de NCB?

De minister besloot te stoppen om de volgende redenen:

  • De NCB is een ingewikkeld project.
  • Het is onvoldoende zeker of de gewenste habitats ontwikkeld kunnen worden.
  • Habitats ontwikkelen kost veel tijd. De eerste habitats zijn pas op zijn vroegst over 3 jaar klaar. Maar vaak ook pas veel later.

Daarom geeft de minister liever voorrang aan dringende opdrachten, waarbij een snellere aanpak mogelijk is. Zoals natuurherstel, de aanpak voor piekbelasters en legalisering van PAS-melders.

Geld voor natuurherstel en bronmaatregelen

Nu de NCB niet doorgaat, komt er geld vrij. Het gaat om ongeveer € 100 miljoen. Dit geld kan binnenkort gebruikt worden voor natuurherstel. Of voor maatregelen om stikstofuitstoot aan de bron te verminderen.

We zullen contact opnemen met leden die interesse hadden getoond in de Natuurcompensatiebank subsidieregeling (NCB SRH).

labels: