Monitoring van grote waarde voor beheerders

14 maart 2016

In veel natuurgebieden vindt monitoring plaats. Provincies gebruiken monitoringsgegevens voor de kwaliteitsbeoordeling van het beheer. Hoe gaat dat in z’n werk? En wat kun je als beheerder of eigenaar van een gebied zelf met de monitoringsgegevens? Hoe ziet een beheerevaluatie eruit? Op 18 februari kwamen al deze vragen aan bod tijdens het symposium ‘Beheren met monitoringsgegevens’ in conferentiecentrum De Schakel in Nijkerk, georganiseerd door de terreinbeherende organisaties, de FPG en de Bosgroepen.

Terreinbeherende organisaties (tbo’s) en particuliere eigenaren willen hun terreinen op kwaliteit beoordelen, om het beheer zo goed mogelijk vorm te geven met het oog op de natuurdoelen. Monitoring is daarom van groot belang. Maar de wijze waarop er met monitoringsgegevens wordt omgegaan, is nog niet overal gelijk. En nog niet iedereen haalt eruit wat erin zit. Doel van het symposium was dan ook om beheerders en eigenaren kennis te laten uitwisselen op het gebied van monitoring en om nieuwe samenwerking te stimuleren. Het symposium was een vervolg op het symposium over de uitvoering van SNL-monitoring in 2014. De geweldige opkomst was opvallend: ruim 100 mensen van tbo’s uit alle hoeken van het land én particuliere eigenaren. Een teken dat het thema zeer actueel is voor veel mensen die betrokken zijn bij beheer.

Teo Wams (Natuurmonumenten) was voorzitter en opende de dag, waarna diverse sprekers hun verhaal hielden (klik op een titel om de presentaties te downloaden):

 

Het symposium leverde een aantal gemeenschappelijke conclusies op:

  • de PAS gaat óók dingen van terreinbeheerders vragen zoals terreinbezoeken;
  • een goede aansluiting van particuliere beheerders bij SNL-monitoring is nog niet geregeld, maar wel heel wenselijk;
  • het combineren van verschillende monitoringsgegevens (SNL, NEM) heeft een meerwaarde voor het beheer.

 

Klik hier voor een totaaloverzicht van de conclusies. Dit zijn tevens de uitdagingen waar de gezamenlijke partijen de komende tijd mee aan de slag gaan. Maar naast deze inhoudelijke conclusies was er ook een belangrijke praktische conclusie, namelijk dat een gemeenschappelijke dag als deze als zeer waardevol wordt ervaren door alle betrokkenen. De dag werd dan ook afgesloten met het voornemen om in elk geval tweejaarlijks in gezamenlijkheid een dag over monitoring te organiseren.

Het symposium werd gefinancierd door het Fonds Kennisdelen van de VBNE.

labels: ,

gerelateerd