Meten is weten

2 juli 2015

De Bosgroepen voeren regelmatig inventarisaties uit in de bossen van leden. Daarbij worden onder andere de houtvoorraad en de bijgroei onder de loep genomen.

De inventarisaties kunnen op een extensieve en snelle manier uitgevoerd worden, maar leveren vaak veel nuttige informatie op. Zo worden ruimtelijke verschillen binnen een terrein duidelijk en komt er meer inzicht in het huidige functioneren van een bos. Met die informatie kunnen duidelijke keuzes gemaakt worden voor de toekomst en kan er meer gestuurd worden op een verantwoorde houtoogst en op behoud van kwaliteit in de bosopstanden. Daarbij speelt ook de kwaliteit van verjonging een belangrijke rol. Steeds meer leden van de Bosgroepen worden op deze manier ondersteund bij het maken van keuzes in hun bosbeheer.

Lees meer over inventarisaties, sturen in het bosbeheer en het belang van goede verjonging in de volgende berichten:

Themabijeenkomst Bosverjonging

Meten is weten in het bosbeheer

Goede verjonging: méér dan gaten maken

Meten is weten bij Natuurmonumenten

labels: , , ,

gerelateerd