Introductie LIFE Climate Forest: hoe je met klimaatslim bosbeheer de veerkracht van bossen op zandgronden kan vergroten

11 maart 2021

Iedereen ziet en ervaart een bos op een eigen manier. Dus op de vraag ‘hoe zou het bos van de toekomst er uit moeten zien’, zullen de antwoorden ongetwijfeld verschillen. Toch is er vermoedelijk één gemeenschappelijke deler; namelijk dat het bos vitaal moet zijn. Hoe je daar met klimaatslim bosbeheer aan kunt bijdragen, staat centraal in het project LIFE Climate Forest.

Waarom LIFE Climate Forest?
Het project is opgezet om gericht aan de slag te gaan met de kwetsbare bosecosystemen op zandgronden. Deze bossen zijn vaak nog vrij jong, veelal structuurarm en weinig divers. Bovendien hebben ze te maken met een arme, verzuurde bodem en problemen veroorzaakt door droogte. Daardoor missen deze bossen de veerkracht om zich goed en tijdig aan te passen aan veranderingen. De vitaliteit en biodiversiteit staan onder grote druk door klimaatverandering, stikstofdepositie, verdroging, hitte, wilddruk en onvoldoende variatie in soorten, leeftijd en bosstructuur. Steeds meer soorten hebben het daarom moeilijk. Waaronder de fijnspar en lariks en op sommige plaatsen ook de eik, beuk en grove den. Dat betekent een dilemma voor menig bosbeheerder: wat kan ik doen, wat ga ik doen en hoe doe ik dat?

LIFE Climate Forest laat zien dat klimaatslim bosbeheer antwoorden kan geven op die vragen. Het project maakt de uitdagingen, dilemma’s, kansen en de beheermogelijkheden inzichtelijk.

Want alhoewel bossen niet zullen verdwijnen als je niets verandert, is het de verwachting dat de vitaliteit zo onder druk zal komen te staan, dat de bossen hun belangrijke functies in de toekomst minder goed kunnen vervullen.

Kennis delen
In dit zeven jaar durende project gaan projectpartners Staatsbosbeheer en de Bosgroepen aan de slag met klimaatslim bosbeheer en wat er nodig is om dit beheertype succesvol toe te passen. Samen met bosbeheerders, eigenaren, beleidsmakers en andere belanghebbenden. Onder andere in demobossen en referentiebossen en via trainingen, veldexcursies en symposia. Kennis delen is een van de belangrijkste onderdelen van het project.

Op die manier draagt LIFE Climate Forest gericht bij aan het uitdragen van de kansen van klimaatslim bosbeheer en daarmee de ontwikkeling naar veerkrachtige en vitale bossen, die ook in de toekomst hun waardevolle producten en diensten kunnen blijven leveren.

Meer informatie?
Wilt u graag meer weten over het project? U vindt alle informatie op www.climateforest.eu
De short movie van het project neemt u alvast mee in de essentie van het project.

Daarnaast zal het project ook regelmatig berichten posten en informatie delen op LinkedIn en Twitter.

Project LIFE Climate Forest is mogelijk dankzij de Europese Unie en heeft financiering ontvangen vanuit het LIFE-programma.

Daarnaast hebben de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Drenthe zich als sponsoren verbonden aan het project. Ook provincie Overijssel heeft aangegeven graag aan te willen haken.

 

labels: ,

gerelateerd