Landschapsbiografie geeft uniek beeld van Drentsche Aa

2 juli 2015

Vandaag verschijnt een landschapsbiografie van de Drentsche Aa. Een prachtig en informatief boek, waaraan ook historisch ecoloog Harm Smeenge van de Bosgroepen een bijdrage leverde.

De Landschapsbiografie van de Drentsche Aa beschrijft de lange levensloop van een bijzonder landschap: van de eerste geologische processen enkele miljoenen jaren geleden, via de prehistorie en historische tijd tot aan het moderne landschap van vandaag. Een team van dertig deskundigen ontsluit in dit boek vijftig jaar wetenschappelijk onderzoek. Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit werkte hiervoor samen met een groep auteurs uit verschillende vakgebieden. Het is uitzonderlijk dat de kennis van de aardwetenschappen, archeologie, historische geografie, architectuurgeschiedenis en ecologie in samenhang met elkaar belanden in één overzichtswerk. Dat geeft een scherper inzicht in de wisselwerking tussen mens, natuur en landschap in het stroomdal van de Drentsche Aa.De biografie is rijk geïllustreerd met landschapsfoto’s, kaarten en landschapsreconstructies die de verschillende levensfasen van de Drentsche Aa weerspiegelen.

Harm Smeenge geeft uitleg over bodem en landschap

Ecoloog Harm Smeenge geeft uitleg over bodem en landschap

Harm Smeenge, sinds maart 2015 actief bij de Bosgroepen als historisch ecoloog, schreef mee aan de landschapsbiografie. De historische bril waarmee Harm naar landschap en bodem kijkt, levert in veel herstelprojecten essentiële informatie op. Daardoor sluiten herstelplannen nog beter aan bij de (vroegere) natuurlijke situatie. Zo dragen inzichten uit de historische ecologie bij aan robuustere natuurgebieden, met meer natuurkwaliteit.

Klik hier voor meer informatie over de landschapsbiografie van de Drentsche Aa

labels: , ,

gerelateerd