Klimaatmaatregelen in drie Nederlandse FSC-gecertificeerde bossen

9 juli 2021

In september 2019 zijn FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen een samenwerking aangegaan met VolkerWessels om een drietal FSC-gecertificeerde bossen in Nederland klimaatbestendig te maken. Er worden maatregelen genomen voor bos- en bodemherstel en het vergroten van de biodiversiteit en CO2-opslag. Landgoed Het Meuleman in Overijssel is het eerste bos waar de maatregelen voltooid zijn. Op twee volgende plekken, in de gemeente Rheden (Gelderland) en op Landgoed Cleefswit (Noord-Brabant) starten de werkzaamheden dit najaar.

Nederlandse bossen minder vitaal

De afgelopen jaren hebben de bossen in Nederland geleden onder toenemende droogte, bijkomende (insecten)plagen en stikstofneerslag. Met als gevolg boomsterfte en het verdwijnen van verschillende soorten flora en fauna. Om de bossen vitaler te maken en voor te bereiden op klimaatverandering zijn revitaliserende en klimaatadaptieve maatregelen nodig, zoals het aanplanten van bomen die beter bestand zijn tegen klimaatverandering.

Diverse maatregelen in het bos

Op Landgoed Het Meuleman zijn het afgelopen jaar in totaal 1375 bomen aangeplant. Er is 20 ha bos gerevitaliseerd. De verwachte CO2-impact is 110 ton extra CO2-opslag over 30 jaar. In Rheden wordt in totaal 10 hectare bos ten zuidwesten van heidegebied het Rozendaalse veld gerevitaliseerd. Bij Landgoed Cleefswit gaat het om 6 hectare met een effect over enige tientallen hectaren.

Annerieke Sleurink (FSC Nederland): “Juist in deze tijd willen we een signaal geven dat klimaatslim bosbeheer cruciaal is voor het behoud van onze bossen én voor een gezonde samenleving.”

Voorbeelden van maatregelen zijn het bevorderen van natuurlijke verjonging door bijvoorbeeld dunning, het onderplanten met strooisel-verbeterende boomsoorten en het aanplanten van soorten die beter bestand zijn tegen klimaatverandering, of soorten die veel CO2 opnemen.

Ook kunnen er bodem-verbeterende maatregelen worden ingezet, zoals bijvoorbeeld het experimenteel  toevoegen van steenmeel om het bodemleven te stimuleren en uiteindelijk een minder verzuurde bodem te krijgen. De jonge aanplant zal op verschillende plekken beschermd worden door kokers of rasters om wildvraat te voorkomen. Uiteraard blijven we de locaties tijdens en na de maatregelen monitoren om te zien of er nog (extra) acties nodig zijn.

Lars van der Meulen (Directeur CSR, VolkerWessels): “VolkerWessels bouwt aan een klimaatneutrale leefomgeving. Door bij te dragen aan klimaatslim bosbeheer realiseren we een CO2-reductie en dragen we bij aan klimaatadaptiviteit van de bossen. Bovendien zijn we op deze manier betrokken bij duurzame productie van hout in Nederland.”

Gerard Koopmans (Groepsmanager FSC, Unie van Bosgroepen): “Het is heel mooi dat er nu extra geïnvesteerd gaat worden in aantoonbaar duurzaam beheerde FSC-bossen van onze leden. Het stimuleert de beheerder/eigenaar en levert voor de langere termijn een mooi, veerkrachtig bos op met waardevolle grondstoffen.”

Informatie ter plekke

Net als bij Landgoed Het Meuleman zal bij de entree van het Rhedense bos (naast het Rozendaalse veld) en op Landgoed Cleefswit een klimaatbord komen met uitleg over de maatregelen. Daarnaast komt er ook een route in het bos: op verschillende locaties komen kleine bordjes te staan met QR-codes zodat wandelaars meer kunnen lezen over de genomen maatregelen ter plekke. Deze informatie is straks ook toegankelijk via een aparte webpagina.

labels: , , ,

gerelateerd