Kerstgroet

14 december 2016

2016 was voor de Unie een bijzonder jaar, waarin we ons 25-jarig bestaan hebben gevierd. In die 25 jaar is de Unie gegroeid tot een stevige organisatie die de Bosgroepen en hun leden vertegenwoordigt en ondersteunt. Samen met de Bosgroepen hebben we in elke regio geanimeerde jubileumbijeenkomsten gehouden. Die hebben we ook benut om samen met de leden vooruit te kijken. Bijvoorbeeld naar hoe we onze samenwerking kunnen verbeteren. Moeten we zichtbaarder zijn in het veld? Actiever contacten leggen tussen beheerders in de regio? Welke partners missen we? We vroegen het leden en relaties tijdens drie bijeenkomsten in de regio. De antwoorden geven ons richting voor de komende jaren.

Trots ben ik op het themanummer van De Levende Natuur, over landschapsanalyses. André Jansen en Leon van den Berg namen zitting in de themaredactie om een prachtig nummer in elkaar te zetten. In het themanummer doet de Unie het nut van landschapsecologische systeemanalyses (LESA) uit de doeken. LESA vormt een belangrijk speerpunt voor komend jaar. LESA zorgt ervoor dat je samenhangende maatregelen neemt die passen bij het landschappelijk systeem. Natuurbeheer wordt dan ook echt duurzaam. De Bosgroepen geloven in LESA, in 2017 gaan we het nog steviger neerzetten.

SNL is een ander 2016-hoogtepunt. Voor het eerst moeten kleine beheerders zich aansluiten bij een gecertificeerd collectief. Zoals De Bosgroepen. Dat heeft ons veel nieuwe leden opgeleverd. De Bosgroepen hebben een monsterklus geklaard om alle aanvragen op tijd de deur uit te krijgen. Het is gelukt, maar we houden op dit thema de komende jaren een uitdaging. De aanpassingen zijn voor provincies een bezuiniging en wij zetten ons er voor in om deze bezuiniging niet bij onze leden te laten landen.

Tenslotte kenmerkte 2016 zich door vele opdrachten, waaronder in toenemende mate grote opdrachten rond gebiedsontwikkelingen. Juist hier komt onze expertise op het gebied van LESA goed tot zijn recht. In 2017 gaan we op volle kracht en met onverminderd enthousiasme verder. Ik wens u fijne feestdagen een heel gezond en gelukkig 2017 en graag tot ziens in het nieuwe jaar!

Met vriendelijke groet,
Ben Huisman
Directeur