Kennisdag bosbodem voor Bosgroepmedewerkers

2 november 2022

De Bosgroepen bestaan uit 3 regionale Bosgroepen en de overkoepelende Unie van Bosgroepen. Kennis opdoen en delen, zowel intern als extern, is een belangrijk speerpunt binnen de Bosgroepen. Iedere Bosgroep heeft eigen regio’s met specifieke kenmerken en veel medewerkers hebben een eigen specialisme. Er vindt veel onderzoek plaats door de Bosgroepen op het gebied van bos- en natuurbeheer, vaak ook samen met partners zoals de WUR of Probos. Verschillende bosbodemonderzoeken resulteerden recent in een praktische beslisboom voor herstelmaatregelen. Op 25 oktober kwamen Ariët Kieskamp en Harm Smeenge, landschapsecologen van Bosgroep Midden Nederland, naar Bosgroep Noord-Oost Nederland om samen de bosbodem onder de loep te nemen. 

Verschillende herstelmaatregelen

Na een gedegen inleiding over de verschillen in bosgroeiplaatsen en de veranderingen in bodemkwaliteit over de afgelopen 150 jaar, kwam de beslisboom Revitalisering bosbodems aan bod. Deze beslisboom geeft stapsgewijs aan welke herstelmaatregelen passend en noodzakelijk zijn afhankelijk van het type bosgroeiplaats. Zo zijn de mogelijkheden op een droge zandgrond anders dan op een vochtige, leemrijke bodem. Een handig gereedschap dus om te kijken met welke bosgroeiplaats je te maken hebt, en welke maatregelen dan passend zijn voor herstel.

De ene bosgroeiplaats is de andere niet

Daarna gingen de Bosgroepmedewerkers naar landgoed Junne bij Ommen voor wat praktijkvoorbeelden. Hier bezochten ze een mooi stukje eikenbos met hazelaar eronder, waarbij de ze bodemonderzoektas en grondboor ter hand namen en in het veld in de praktijk brachten wat ze zojuist aan theorie hadden meekregen. Heel mooi om te zien was dat de ervaren medewerkers van tevoren een inschatting maakten, maar die dan ook daadwerkelijk konden staven aan het bepaalde bodemprofiel. Ook waren er grote verschillen te zien binnen een heel klein stukje bos.
Met uiteenlopende bezoeken, online sessies en kennisdagen door het jaar heen, houden we onze kennis van de verschillende onderwerpen en specialismen op het gebied van bos- en natuurbeheer op peil.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over bosgroeiplaatsen of  een ander specifiek onderwerp? Neem dan contact op met uw regiobeheerder of contactpersoon.

Zie ook: