Kennis-2-daagse droge zandgronden voor Bosgroepenmedewerkers

25 april 2022

Regelmatig gaan medewerkers van de verschillende Bosgroepen op pad om gezamenlijk nieuwe kennis op te doen en te delen. Half april organiseerden we een Kennis-2-daagse over droge zandgronden. Er waren ruim 30 deelnemers, van ecologen tot bosbeheerders.

Heide- en bosterreinen op droge zandgronden hebben te kampen met verschillende problemen zoals verdroging en verzuring. Elk gebied kent zijn eigen problemen en mogelijke oplossingen. Goede kennis van de bodem en historie is ook hier belangrijk. Bovendien is de bodemkwaliteit van zandgronden niet overal slecht. De gestuwde Rijnafzettingen op de Veluwe en Rijnafzettingen in de Achterhoek zijn bijvoorbeeld nog gebufferd.

Nieuwe Beslisboom Revitalisering Bosbodem

Op woensdag startten we onze kennis-2-daagse op Kroondomein Het Loo bij Apeldoorn, waar we onder leiding van collega Jaap Bouwman (ook werkzaam als ecoloog bij Kroondomein) onze nieuwe ‘Beslisboom Revitalisering Bosbodem’ onder de loep namen. We bekeken en bespraken praktijkvoorbeelden van natuurlijk bos, herstelmaatregelen, aanplanten van (klimaatbestendige) boomsoorten, onderplanten met rijkstrooiselsoorten, opbrengen van steenmeel, regulier beheer en nog veel meer. Alles in het licht van de doelstellingen van de terreineigenaar.

Toepassing beslisboom in de praktijk

De volgende dag waren we in Lochem, waar collega Harm Smeenge ons verschillende bosgroeiplaatsen liet zien. We deden boringen, metingen aan een humusprofiel en bodem en beschreven de opstand en vegetatie. Samen pasten we de beslisboom toe. Er volgden mooie discussies: “Wat zou jij een lid hier adviseren, gezien de groeiplaats en de doelstelling en met het oog op klimaatverandering?”
Op een volgende locatie, het Roozendaalse veld, bekeken we een heideterrein. Historisch landgebruik bleek hier een belangrijke factor voor vergrassing. Alle nieuwe kennis nemen we mee in ons advies richting leden.
Blijven leren, voor duurzaam bos- en natuurbeheer.

 

labels: , , ,

gerelateerd