Kansen voor voedselbossen

9 november 2018

Het onderwerp Voedselbossen is ‘hot’ en er ontstaan steeds meer initiatieven in Nederland. De Bosgroepen zien ook kansen en mogelijkheden voor hun leden, vandaar ook dat we afgelopen september de Greendeal Voedselbossen tekenden. Via deze samenwerking dragen we als Bosgroepen bij aan het nodige onderzoek, het opbouwen van waardevolle kennisstructuren en praktische kennisdeling en werken we aan een zorgvuldige ontwikkeling van deze systemen.
We delen graag wat laatste inzichten en presentaties met u uit recente symposia en bijeenkomsten.

Symposium: Toekomst voor de bosbouw – vier voedselrijke bosbouwinnovaties (25-10-2018)

“Ja, we gaan voedsel uit het bos halen!”, dat was de eindconclusie van het symposium over voedselbossen in Velp. The Plant, Landgoed Welna, Hogeschool Van Hall Larenstein, de Bosgroepen en Stichting Voedselbosbouw Nederland presenteerden vier concepten waarmee zowel de ecologie als de economie van traditionele bosbouwgebieden kunnen worden vernieuwd. De vier concepten: biodiversiteit, beleving, gastronomie en productie zijn tot in detail uitgewerkt voor Landgoed Welna, en werden deze middag gepresenteerd. Ook Rino Jans, directeur van Bosgroep Midden Nederland gaf uitleg over zijn bijdrage in een presentatie over de wet- en regelgeving rond voedselbosbouw.

Online tool/ uw eigen businesscase

Benieuwd of voedselbosbouw iets is voor (een deel van) uw landgoed/terrein? Wilt u het globale kosten/batenplaatje van deze vier concepten voor uw eigen specifieke situatie eens bekijken? Dan kunt u zelf een online businesscase maken via de speciaal ontwikkelde tool.

Presentaties en terugkijken
U kunt het volledige symposium via Facebook (The Plant) terugzien. Alle presentaties, van Wouter van Eck en Fransjan de Waard (Stichting Voedselbosbouw Nederland), Rino Jans (Bosgroepen) en Marieke Karssen (The Plant), zijn terug te vinden via de website Voedseluithetbos.nl.

Presentatie: Voedselbosbouw – Kansen voor landgoederen? (ALV Bosgroep Noord-Oost Nederland, 29-10-2018)

Op 29 oktober was Ir. Fransjan de Waard van Stichting Voedselbosbouw Nederland te gast tijdens de algemene ledenvergadering van Bosgroep Noord-Oost Nederland. Na zijn bijdrage aan het symposium van 25 oktober hield hij een week later, speciaal voor onze leden, een enthousiast verhaal over mogelijkheden voor voedselbossen. Hoe richt je zo’n bos in, met welke soorten, wat zijn de randvoorwaarden?
U kunt de presentatie ‘Voedselbosbouw – Kansen voor landgoederen?’ van Fransjan de Waard hier bekijken.

Symposium: Natuur en landbouw; samen voor een duurzaam buitengebied (Bosgroep Zuid Nederland, 2019)

Momenteel werkt Bosgroep Zuid Nederland aan enkele projecten waarbij zowel agrarische terreinen als bestaand bos worden omgevormd naar agroforestry systemen. In Mariahout is de Bosgroep onderdeel van een projectgroep met als doel omschakeling van een biologische melkveehouderij naar een agroforestry systeem. Het plan is om hier 18 hectare met kastanjes en walnoten aan te planten inclusief voedselboselementen. In Alphen wordt 7 hectare grasland omgevormd tot een agroforestry systeem met walnoten en hazelaar en natuurranden. Beide projecten zijn onderdeel van het Ondernemend Natuur Netwerk Brabant.
Begin 2019 besteedt Bosgroep Zuid Nederland uitgebreider aandacht aan dit onderwerp tijdens een speciaal symposium.
Meer informatie volgt via de website en nieuwsbrief.

Meer informatie

Er zijn nog veel vragen over voedselbossen wat betreft mogelijkheden, uitwerking, opbrengsten, subsidies, behoud en/of versterking van natuurwaarden; wordt dus zeker vervolgd!
Bent u lid van de Bosgroepen en wilt u meer informatie over kansen en mogelijkheden van voedselbossen? Neem dan contact op met (de regiobeheerder van) uw Bosgroep.

labels: , ,

gerelateerd