Kamer neemt Wet Natuurbescherming aan

6 juli 2015

De Tweede Kamer heeft op 1 juli met een ruime meerderheid de Wet natuurbescherming vastgesteld. Alleen Partij voor de Dieren, SP en lid Klein stemden tegen. Met deze Wet worden de verschillende bestaande groene wetten, zoals de natuurbeschermingswet, flora- en faunawet en boswet, samengevoegd tot één wet. De bepalingen uit deze Wet worden uiteindelijk ook opgenomen in de Omgevingswet, die ook door de Kamer werd vastgesteld. De Wet natuurbescherming vormt het sluitstuk van de decentralisatie van het natuurbeleid. Provincies geven op een gebiedsgerichte wijze invulling aan de natuuropgaven, in samenhang met andere maatschappelijke opgaven. Deze Wet biedt daarvoor de instrumenten.

Lees het volledige nieuwsbericht op IPO.nl

labels: , , ,

gerelateerd