Jos Jansen wordt interim directeur bij Unie van Bosgroepen

2 juli 2018

Met ingang van 1 augustus 2018 wordt Jos Jansen directeur a.i. bij de Unie van Bosgroepen. Hij volgt Ben Huisman op, die directeur wordt bij Stichting Flevolandschap.

Jos heeft een lange staat van dienst in de groene wereld met ruime ervaring in diverse functies. Hij heeft diverse directiefuncties bekleed bij het Ministerie van LNV en is ruim 11 jaar secretaris/directeur bij het Bosschap geweest. Momenteel zit Jos in diverse besturen, onder andere bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de Stichting Certificering SNL. Hij combineert dat met interimfuncties, recent bij Stichting Probos en binnenkort bij de Unie van Bosgroepen.

De Raad van Toezicht is blij met deze benoeming. Jos zal de functie tijdelijk bekleden en zal ondermeer de werving van een definitieve directeur begeleiden.

Namens de Raad van Toezicht,
Jan Jaap de Graeff

2 juli 2018

labels: ,

gerelateerd