Jan Jaap de Graeff nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Unie van Bosgroepen

17 december 2015

Per 1 januari 2016 wordt Jan Jaap de Graeff de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Unie van Bosgroepen. Hij volgt Hendrik de Beaufort op, die ruim 15 jaar de Raad van Toezicht en daarvoor het bestuur leidde. De Bosgroepen hopen dat de Graeff met zijn brede netwerk in de groene wereld kan bijdragen aan de samenwerking en verbinding met andere partijen.

Jan Jaap de Graef

Groene betrokkenheid

Jan Jaap de Graeff heeft een schat aan ervaring in de wereld van water en natuur. Zo was hij onder meer dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, voorzitter van de Unie van Waterschappen en algemeen directeur van Vereniging Natuurmonumenten. Hij vervult diverse bestuursfuncties, onder andere bij Stichting Twickel en Stichting Kasteel De Haar, en is lid van de Raad voor de Leefomgeving en de commissie voor de Milieueffectrapportage. Hij weet bij uitstek partijen te verbinden. Die kwaliteit wil hij ook inzetten in zijn nieuwe rol bij de Bosgroepen. “De kwaliteit van de leefomgeving wordt mede bepaald door goed beheer van bos en natuur. De Bosgroepen ondersteunen eigenaren op alle fronten van beheer en zorgen voor verbinding op inhoud. Daar is nog meer winst te behalen”.

Afscheid

De komst van De Graeff betekent ook een afscheid van Hendrik de Beaufort, die vele jaren bestuurlijk actief is geweest voor de Unie van Bosgroepen. Als particulier grondeigenaar heeft hij een sterke band met andere particulieren. De Beaufort heeft zich altijd sterk gemaakt voor samenwerking en kwaliteit. Onder zijn voorzitterschap zijn de vele kleine Bosgroepen uit de jaren negentig samen gegaan naar drie Bosgroepen nu. De Bosgroepen hebben een centrale positie verworven bij de ondersteuning in beheer en herstel van bos en natuur van vele eigenaren. De Beaufort kijkt met plezier terug op zijn voorzitterschap: “De wereld van bos- en natuureigenaren is divers en veelzijdig. Het is geweldig om te ervaren dat de Bosgroepen het vertrouwen genieten van zeer veel eigenaren en overheden en zo een bijdrage mogen leveren aan de kwaliteit van bos en natuur in Nederland”.

labels: ,

gerelateerd