Inrichtings- en beheerplan De Maashorst compleet

29 juni 2015

De Stuurgroep Maashorst heeft op 26 juni een belangrijke stap gezet op weg naar het streefbeeld voor de Maashorst voor 2050. Het inrichtings- en beheerplan is door de stuurgroep vastgesteld en is nu klaar voor besluitvorming door de Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer. Bosgroep Zuid Nederland heeft actief meegedacht over het plan dat nu voorligt.

Leidend voor dat streefbeeld is het natuurplan dat in 2010 is vastgesteld. Maar zeker zo belangrijk is de visie die verwoord is in het Maashorstmanifest waarbij De Maashorst eerst en vooral een gebied van én voor de Maashorstenaren zelf is. Een plek waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. En een gebied dat haar poorten wijd open zet voor bezoekers die willen genieten van haar gastvrijheid, cultuur, natuur, rust en het rijke scala aan recreatiemogelijkheden.

Lees meer over de Maashorst en het inrichtings- en beheerplan

Zie ook onze eerdere berichtgeving:

Natuurontwikkeling op de Maashorst

Op weg naar grootschalige natuur in de Maashorst

 

Bron: ARK

labels: , , ,

gerelateerd