Hogere beheersubsidie voor SNL-leden vanaf beheerjaar 2021

12 juli 2021

Vanaf beheerjaar 2021 zullen alle begunstigden vanuit de SNL een hogere beheersubsidie gaan ontvangen: de subsidie gaat omhoog van 75% naar 84% van de Standaardkostprijs (SKP). Goed nieuws voor alle gecertificeerde natuurbeheerders en dus ook voor de SNL-deelnemers van de verzamelaanvragen van de Bosgroepen. De Bosgroepen hebben zich samen met andere beheerders hard gemaakt voor deze verhoging.

De verhoging van 75% naar 84% van de SKP gaat in voor alle lopende beschikkingen met ingang van beheerjaar 2021. Dat betekent dat alle leden met een lopende SNL-aanvraag voor het beheerjaar 2021 (en uiteraard de jaren daarna) een hoger bedrag ontvangen dan het bedrag dat zij tot nu toe ontvingen. De uitbetaling voor het beheerjaar 2021 volgt (zoals gewoonlijk) het jaar daarna, dus in 2022. De verhoging naar 84% geldt niet alleen voor de beheersubsidie, maar ook voor toeslagen. De voorwaarden voor subsidie blijven hetzelfde.

Leden die meedoen in de nieuwe aanvraag SNL 2022 zien direct het hogere subsidiebedrag volgens de aanvraag terug in de offerte.

De leden kunnen rond de zomer in het SNL-webportaal zien wat de verhoging voor hen betekent. Daarvoor logt u in op https://mijn.bosgroepen.nl/ en klikt onder ‘Uitbetalingsjaren’ het jaar 2022 aan.

SNL-webportaal

Nog geen toegang tot het SNL-webportaal? Stuur dan een e-mail naar snlportaal@bosgroepen.nl met vermelding van uw lidnummer, lidnaam en het juiste e-mailadres waarop u wenst in te loggen.
Tenslotte: ook de nieuwe aanvragen SNL 2022 verlopen zoveel mogelijk via het webportaal. Dat wil zeggen dat u alle documenten, waaronder offerte en aanvraagkaart, kunt inzien en downloaden vanaf het webportaal. De leden die dit betreft, zullen hier binnenkort nader over geïnformeerd worden. Reden te meer om snel toegang tot het portaal te regelen.

labels: , ,

gerelateerd