De Bosgroepen zijn coöperaties: investeren in kennis

14 januari 2015

De Bosgroepen zijn coöperaties. Wat betekent dat en wat doet een coöperatie? We willen dit jaar in een serie berichten aandacht besteden aan de verschillende coöperatieve taken van de Bosgroepen. Deze keer: investeren in kennis voor alle leden.

Veel leden kennen de Bosgroepen als een bron van praktische kennis over bos- en natuurbeheer. Om deze rol goed te kunnen blijven vervullen is het belangrijk dat de Bosgroepen zich bezighouden met de dagelijkse beheerwerkzaamheden in bos en natuur en dat de kennis op peil blijft. Omdat we dit bij veel leden door het hele land mogen doen, is onze beheerervaring breder dan die van veel “stationaire” beheerders, dat wil zeggen: beheerders van een eigen terrein.

Het is voor ons ook belangrijk om nauwe contacten te onderhouden met de onderzoeksinstituten. Daar wordt immers nieuwe kennis ontwikkeld. Enerzijds voeden onderzoekers ons met nieuwe kennis, anderzijds voeden wij onderzoekers met praktische beheervraagstukken en met praktijkervaring. Daarom worden we regelmatig gevraagd om deel te nemen aan begeleidings- en adviescommissies. De relatie tussen de Bosgroepen en de onderzoeksinstituten wordt steeds inniger. We zitten samen in de deskundigenteams van het OBN-netwerk (Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit), we werken samen op projectbasis en we zijn een partnerschap aangegaan met de Stichting Bargerveen.

De Bosgroepen leveren een bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van de terreinen van leden door het geven van (betaald) advies, maar ook door (onbetaald) de kennis die wij in huis hebben en nieuw opdoen te verspreiden aan groepen leden via regio- en themabijeenkomsten, excursies, nieuwsbrieven, etc.

labels: , ,

gerelateerd