Herinrichting Springendal van start met fieldlab

8 oktober 2015

Rond het Springendal en het Dal van de Mosbeek in Twente zijn concrete plannen in de maak voor herstel en herinrichting van gronden in het kader van Natura 2000. LTO Noord gaat dit gebiedsproces trekken en gaat werken met een ‘fieldlab’.

Concreet houdt het fieldlab in dat een klein team alle grondeigenaren in het gebied langsgaat en per perceel met hen gaat kijken wat er moet en kan gebeuren. Het team dat het veld in gaat, bestaat uit Inge Hageman (landbouwdeskundige, LTO Noord), een Jan van Bakel (zelfstandig hydroloog) en Fons Eysink (ecoloog, Bosgroepen). ‘We proberen samen met de grondeigenaren naar een oplossing te zoeken’, stelt Inge Hageman. ‘Er is vaak veel kennis bij grondeigenaren zelf. Mensen die al jaren in een gebied wonen en werken. Hun kennis wordt niet gebruikt als je alleen vanaf de tekentafel oplossingen verzint.’

Het team heeft als taak om met grote en kleine grondeigenaren in het gebied te komen tot maatregelen die inpasbaar zijn voor de landbouw, maar waarmee ook de natuurdoelen behaald worden.

De Bosgroepen zijn gevraagd om hun ecologische expertise in te brengen. Ecoloog Fons Eysink werkt vaker op het raakvlak van natuur en landbouw, o.a. door zijn betrokkenheid bij Boeren voor Natuur. Het gebied is voor de Bosgroepen ook niet vreemd: eerder al schreven onze ecologen in opdracht van Staatsbosbeheer een landschapsvisie voor het Springendal.

 

Bron: Nieuwe Oogst. Download hier het volledige artikel.

labels: , , ,

gerelateerd