Hendrik de Beaufort bij vertrek benoemd tot erevoorzitter

25 februari 2016

Hendrik de Beaufort heeft per 1 januari 2016 zijn taak als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Unie van Bosgroepen overgedragen aan Jan-Jaap de Graeff. Op 24 februari werd op feestelijke wijze stilgestaan bij zijn afscheid en bij wat hij voor de Unie van Bosgroepen heeft betekend. Tijdens deze bijeenkomst is hij door de Algemene Leden Vergadering en de Raad van Toezicht benoemd tot erevoorzitter.

De Beaufort was ruim vijftien jaar actief als voorzitter van eerst het bestuur en later de Raad van Toezicht van de Unie van Bosgroepen. In die periode heeft hij zich sterk gemaakt om de vele kleine Bosgroepen te bundelen tot sterke organisaties, met als doel de leden beter te kunnen ondersteunen. Dat resulteerde in een aantal fusies tot aan de drie huidige Bosgroepen, met de Unie van Bosgroepen als koepelorganisatie. Stap voor stap hebben de Bosgroepen zich daarbij ontwikkeld tot toonaangevende beheerders van bos en natuur. De Unie zet zich als koepel in voor landelijke thema’s. De Beaufort: “De Unie van Bosgroepen heeft zich misschien wel als meest toonaangevende organisatie bemoeid met de invulling van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Daarmee hebben we bijgedragen aan een subsidiestelsel dat werkbaar is voor grote én kleine terreineigenaren.”

De ALV en de Raad van Toezicht vonden de bijdrage van De Beaufort zo wezenlijk voor de Unie van Bosgroepen en de Bosgroepen als geheel, dat zij besloten tot een uniek cadeau: benoeming tot erevoorzitter. Jan Jaap de Graeff, per 1 januari aangetreden als nieuwe voorzitter, maakte de benoeming definitief met het overhandigen van een mooie oorkonde. Hendrik de Beaufort was blij verrast met deze blijk van waardering: “Ik heb mij altijd met veel plezier ingezet voor de Bosgroepen en heb het genoegen gehad met zeer deskundige en plezierige mensen te mogen samen werken. Als je dan ziet dat de Bosgroepen zich zo stevig ontwikkelen door de jaren heen, dan geeft dat ook mij veel energie en voldoening.”

Foto boven: erevoorzitter Hendrik de Beaufort (links) en voorzitter Jan Jaap de Graeff (rechts)

Foto onder: Hendrik de Beaufort geeft tijdens zijn afscheid een toespraak

De Beaufort