Groepsleden in het spotlicht: Landgoed Gulbergen en Kroondomein Het Loo

12 december 2017

In november 2017 hebben we twee nieuwe groepsleden mogen verwelkomen:  Kroondomein Het Loo en Landgoed Gulbergen.

Kroondomein Het Loo

Kroondomein Het Loo is het grootste aaneengesloten landgoed in Nederland. Het landgoed beslaat ruim 10.000 hectare, waarvan de 8.200 hectare bos nu onder de FSC-groepscertificering valt. Kroondomein Het Loo was al FSC-gecertificeerd als eerste Nederlandse bos, maar heeft zich nu dus bij onze groep aangesloten.

De geschiedenis van Het Loo gaat 600 jaar terug en het landgoed is al 333 jaar verbonden met de Koninklijke familie. Van oorsprong diende het landgoed als jachtgebied en bracht het bos geld op voor de Oranjes. Tegenwoordig wordt Kroondomein Het Loo middels natuurvolgend bosbeheer beheerd om volwaardige bosecosystemen met een gevarieerde structuur te creëren en behouden. Ook maakt houtoogst deel van de visie om permanent en duurzaam hout beschikbaar te hebben.

Het bos is opgedeeld in drie typen waarin het accent op één of meerdere van de bosfuncties gelegd wordt: bosreservaat (ongeveer 1300 hectare), inheems productiebos en uitheems productiebos. Oogst wordt middels uitkap gedaan en op beperkte schaal door middel van groepenkap. De boomsoortensamenstelling is afhankelijk van natuurlijke verjonging, waarbij alle soorten welkom zijn. Wel is een zonering gemaakt met een zone met inheemse soorten en een zone waar ook uitheemse soorten zijn toegestaan. Kijk op de website van Kroondomein Het Loo voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landgoed Gulbergen

Landgoed Gulbergen, eigendom van Attero, ligt tussen Eindhoven en Helmond en is zo’n 325 hectare groot. Een deel van het Landgoed bevind zich op een voormalige vuilstort. Op het landgoed bevinden zich naast bos- en natuurterreinen onder andere een golfbaan en een dierenpark. De komende jaren zullen er meerdere recreatieve elementen op het landgoed worden ontwikkeld. Landgoed Gulbergen krijgt hiermee een functie als groene recreatieve buffer met een breed scala aan dag toeristische recreatieve voorzieningen.

Een deel van het landgoed bevind zich binnen het Nederlands NatuurNetwerk. De totale oppervlakte van de bos- en natuurterreinen op het landgoed is 100 hectare. Het dagelijks beheer van deze bosgebieden is in handen van de Bosgroep Zuid Nederland. Het Landgoed Gulbergen is sterk in ontwikkeling en het doel is dat het naast de natuurfunctie ook als recreatieve poort voor de omgeving gaat functioneren. Diverse evenementen hebben hun weg al naar Landgoed Gulbergen gevonden enkele bekende evenementen zijn Bloem en Tuin en de Gulbergen 24. De afgelopen jaren is het bosoppervlak vergroot. Uiteindelijk zal er op Landgoed Gulbergen in totaal 65 hectare nieuw bos worden aangelegd. Hiervan is circa 45 hectare bos wat gecompenseerd wordt vanuit de boswet (nu opgegaan in de wet natuurbescherming). Daarnaast is een 20 hectare tellende ecologische verbindingszone langs de Hooidonksebeek gerealiseerd die over het gehele Landgoed Gulbergen stroomt. Op delen is deze ecologische verbindingszone wel 200 meter breed. Grote delen van deze zone zijn ‘afgezet’ met vlechtheggen en hakhout.

De bossen zijn deels typische Oost-Brabantse heideontginningsbossen, deels spontaan bebost geraakte heide en deels later op landbouwgronden aangelegde bossen. Hierdoor is een gevarieerd bosbeeld ontstaan met oudere naaldbossen gemengd met eik en berk, jongere bossen van es, zwarte els, eik, berk en verschillende struiksoorten en een natter deel met wilg en berk. In de jaren 2000 is het ‘Geboortebos’ en ‘Prinsessenbos’ aangeplant. In deze bossen zijn verschillende soorten inheemse loofbomen geplant ter ere van de geboorte van een kind. Het Prinsessenbos is in december 2002 geopend door de Prinsessen Laurentien, Marilène en Annette. Zij hebben ieder een boom geplant ter ere van de geboorte van hun kind. Het Landgoed Gulbergen wordt multifunctioneel beheerd, maar er worden wel accenten gelegd om bijvoorbeeld bijzondere waarden te behouden of fricties tussen functies te voorkomen. Gulbergen is toegetreden tot de FSC-groepscertificering om aan te kunnen tonen dat er duurzaam en maatschappelijk verantwoord bosbeheer wordt nagestreefd.

We heten Kroondomein Het Loo en Beheermaatschappij Landgoed Gulbergen, van harte welkom!