Groenfonds helpt grote natuurherstelprojecten voorfinancieren

6 juli 2017

Grote natuurherstelprojecten vragen soms een forse voorfinanciering. Dat zet een rem op de voortgang van deze projecten. De Bosgroepen kunnen nu dankzij een samenwerkingsovereenkomst met het Nationaal Groenfonds makkelijker grote herstelprojecten uitvoeren.

De Bosgroepen voeren door heel Nederland grotere en kleinere natuurherstelprojecten uit. Grote natuurherstelprojecten, in het kader van bijvoorbeeld PAS en SKNL, zijn kostbaar. Provincies – vaak opdrachtgever – werken sinds kort op basis van nacalculatie. Deze projecten moeten dus voorgefinancierd worden. Het gaat dan vaak om een paar ton. Die kosten zijn niet altijd uit eigen middelen te financieren.

In het Nationaal Groenfonds vonden de Bosgroepen een partner. Tegen een relatief aantrekkelijk rentepercentage financiert het Groenfonds grote projecten voor. Deze rentekosten komen ten laste van het project en worden op die manier meegefinancierd.

Voordeel voor leden én provincie

Van de constructie werd al gebruik gemaakt bij de voorfinanciering van het project Zomerpolder in Beetsterzwaag. Bij het project zijn zowel particuliere grondeigenaren als de provincie betrokken. De Bosgroepen namen er de waterhuishouding onder handen, ten gunste van vegetatie en weidevogels. Ben Huisman, directeur Unie van Bosgroepen: “Zonder de afspraak met het Groenfonds had dit project geen doorgang kunnen vinden. Nu kon dat wel. Daarmee zijn zowel onze leden als ook de provincie geholpen. Allebei kunnen op deze wijze gebruik maken van de expertise van de Bosgroepen. In de toekomst kunnen we makkelijker grote projecten voor leden en andere opdrachtgevers uitvoeren.”

Beter en sneller herstel van de natuur

Jac. Meter, Nationaal Groenfonds: “Voor ons is het belangrijk dat projecten in landschap en natuur doorgang kunnen vinden die anders stagneren. Door voorfinanciering van het Groenfonds kunnen herstelwerkzaamheden plaatsvinden zodra het nodig is, zonder te hoeven wachten op geld dat op termijn (achteraf) beschikbaar komt. Dit is belangrijk voor het behoud en de kwaliteit van de natuur en voor het kunnen realiseren van dit soort projecten.”

 

Foto: herstelwerkzaamheden voor de waterhuishouding in de Zomerpolder

labels: ,

gerelateerd