Goede verjonging: méér dan gaten maken

20 augustus 2014

Bij de publicatie van de Zesde Nederlandse Bosinventarisatie stelt Alterra dat vraag en aanbod van Nederlands hout steeds verder uit elkaar zullen lopen: Nu bestaat twee derde van de oogst uit naaldhout, terwijl de verjonging maar voor een derde uit naaldhout bestaat. Als Bosgroepen vinden we de verschuiving in de samenstelling van het bos van naaldhout naar loofhout op zich geen probleem: voor kwaliteit is namelijk altijd een goede afzet te vinden, ongeacht of het naald- of loofhout is. Wel maken we ons grote zorgen over de kwaliteit van de huidige verjonging, met name van loofhout. Veel van de huidige (loofhout)verjonging is namelijk niet het resultaat van doelbewuste acties, maar een effect van ‘doordunnen’ van oude opstanden en van (vaak te kleine) verjongingsingrepen zonder adequate nazorg.

Het resultaat is een onderetage van spontane opslag, gedomineerd door soorten zoals Berk, Amerikaanse vogelkers, Krent en Lijsterbes. En omdat de verjonging vaak te weinig licht krijgt, ontstaan slechte boomvormen, gekenmerkt door het ontbreken van een doorgaande spil. Prachtig voor de natuur, maar met weinig perspectief op houtkwaliteit.

Wie ook op termijn goed verkoopbare houtkwaliteit wil leveren, zou de volgende aanpak moeten toepassen:

  • Tijdig beginnen met oude opstanden te verjongen;
  • Goede inschatten welke boomsoorten passen bij de groeiplaats;
  • Beoordelen of er voldoende zaadbomen zijn van de gewenste soorten en kwaliteit en op basis daarvan kiezen voor natuurlijke verjonging of aanplant;
  • De omvang van de gaten afstemmen op de gewenste soorten;
  • De ontwikkeling van de verjonging (hoeveelheid én kwaliteit) goed volgen en indien nodig tijdig bijsturen (bijv. terreinvoorbereiding, bijplanten, wildschadepreventie, vrijstellen).

De Bosgroepen besteden veel aandacht aan verjonging en kijken samen met hun leden welke maatregelen nodig zijn om instandhouding van productief bos te realiseren. Kijk voor meer informatie ook eens op onze pagina over verjonging en plantsoen.

Klik hier voor de publicatie van Alterra.

labels: , , , , , , ,

gerelateerd