Gevolgen afschaffen landbouwregeling per 1 januari 2018

13 december 2017

Leden van de Bosgroep die vallen onder de zogeheten landbouwregeling, moeten er rekening mee houden dat deze per 1 januari a.s. wordt afgeschaft. Dit heeft vooral administratieve gevolgen, maar ook beperkte financiële gevolgen.

De landbouwregeling

De landbouwregeling hield in dat agrariërs (tot 1 januari 2018) geen btw hoefden te heffen over hun producten en dus ook geen btw-boekhouding hoefden te voeren. Hun kopers, de afnemers van agrarische producten, mochten een vast percentage op de koopprijs zetten om te verrekenen met de btw op hun verkoopfacturen. Dit percentage was het zogeheten landbouwforfait.

Deze landbouwregeling was ook van toepassing op bosbouwers die rondhout op de markt brengen. Daarin komt per 1 januari 2018 dus verandering.

Ondernemerschap voor de btw

Voor leveranciers van rondhout betekent de afschaffing van de landbouwregeling dat ze per 1 januari a.s. als ondernemer voor de btw gelden. Het gevolg is dat ze aan de koper btw (laag tarief) in rekening moeten brengen op de verkoopprijs van het rondhout en deze btw moeten afdragen aan de fiscus. Hier staat tegenover dat ze de btw die ze zelf betalen (op goederen en diensten) daarop in mindering kunnen brengen.

Vanzelfsprekend moet dus een btw-boekhouding worden gevoerd en aangifte worden gedaan voor de btw. Dit kan door uw onderneming in te schrijven bij de KvK, of – als dat niet mogelijk is- rechtstreeks een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst.

Btw-ondernemers ontvangen geen landbouwforfait

Leden die via de Bosgroep hout verkochten en in aanmerking kwamen voor de landbouwregeling ontvingen het zogeheten landbouwforfait. De Bosgroep mocht een vast percentage (5,71%) aan landbouwforfait op de creditfactuur aan het lid zetten, die het lid niet hoefde af te dragen. Stel dat de verkoopprijs €1.000 was, dan ontving het lid dus netto €1.057,10. Het lid kreeg als het ware € 57,10 cadeau van de fiscus. Vanaf 1-1-2018 zal het lid in hetzelfde voorbeeld €1.090 ontvangen (inclusief 9% btw), waarvan €90,- moet worden afgedragen aan de fiscus. Het lid houdt voortaan netto precies de verkoopprijs over, zonder cadeautje dus. Anders gesteld gaat het lid er per €1.000 verkocht hout € 57,10 op achteruit.

Hier staat echter tegenover dat het lid betaalde btw, bijvoorbeeld aan de Bosgroep voor het organiseren van de houtverkoop, in mindering kan brengen op de af te dragen btw. Stel dat de Bosgroep (inclusief 21% btw) €121 in rekening brengt voor het organiseren van de houtverkoop, dan kan het lid €21 aftrekken van de €90 die aan de fiscus moet worden afgedragen. Hetzelfde geldt voor alle ingekochte goederen en diensten. Hoe groot het netto-effect is zal afhangen van de precieze verhouding tussen inkoop en verkoop maar aangezien bij de meeste leden de inkomsten niet veel hoger zijn dan de uitgaven zal er niet veel btw afgedragen hoeven te worden.