Geslaagde ‘Kennisdag Plantsoen’ bij de Bosgroepen

10 maart 2022

In heel Nederland zullen de komende jaren meer jonge bomen de grond in gaan. Er is een ambitie om meer bos aan te planten, binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Maar er is ook de noodzaak om in bestaande bossen onder te planten. Er zijn ambities voor verloving (groter aandeel loofbomen) en aanplant van rijkstrooiselsoorten. Daarnaast rept de Bossenstrategie over aanleg van landschappelijke beplanting in en rondom het stedelijk en landelijk gebied en langs bijvoorbeeld wegen en vaarten. Lang niet alles is te realiseren met natuurlijke verjonging. Kortom, er is kwalitatief hoogwaardig plantsoen nodig én kennis over het bestellen en verwerken van dit plantsoen.

Beplantingsplannen en -doelen

Op vrijdag 4 maart zijn medewerkers van de Bosgroepen bijgeschoold over het bestellen en controleren van plantsoen. De keuze van het juiste plantmateriaal is bepalend voor het toekomstig functioneren van het bos en de beplanting. Uiteraard speelt daarbij de wens van de eigenaar een rol, net zoals de mogelijkheden binnen de subsidie- of regelgeving. Maar vooral het doel van de beplanting is bepalend: gaat het om aanleg van bos voor natuurwaarden en recreatie? Speelt CO2-opslag en houtoogst een rol? Vindt aanplant plaats bij locaties van autochtoon inheems materiaal?

Herkomst en beschikbaarheid plantmateriaal

Dat alles legt de basis voor de keuze van het beplantingsplan en het plantsoen, en bepaalt op welke manier je gebruik maakt van de Rassenlijst bomen: kies je voor autochtone herkomsten of voor bosbouwkundige herkomsten? Welke keuze maak je binnen de beschikbare kwaliteitscategorieën? Hierover gaf Joukje Buiteveld, clusterleider Genetische Bronnen Bomen bij CGN/WUR, uitleg. Vervolgens kregen de medewerkers een inkijkje in de beschikbaarheid van plantsoen en het reilen en zeilen op een kwekerij door Andre Wijnstra van Boomkwekerij Kloosterhuis. Gerard Koopmans (Bosgroepen) vertelde wat er komt kijken bij het opstellen van een beplantingsplan, met een toevoeging over keuzes in plantsoenbescherming door collega Dilleen Nijenhuis,.

Behandeling en nazorg van plantsoen

Na de lunch gaven Henk Huijsman (Laxsjon Plants) en Hilbert Makkinga (Drielanden Bomen) een theoretische inleiding met informatie over het bestellen en behandelen van plantsoen. Wat is het verschil tussen eenjarig afgepend materiaal of eenjarig verplant? Hoe vervoer je het plantsoen, waar let je op bij aflevering? En tenslotte, hoe zorg je voor een goede uitvoering van de aanplant? Uitval van aanplant is te voorkomen door passende soortenkeuze, juiste kwaliteit en juiste uitvoering, bescherming en nazorg. Tijdens de discussies die ontstonden tussen de collega’s bleek dat er met veel verschillende materialen gewerkt wordt en er veel verschillende ervaringen zijn met deze materialen. Hierbij bleek er behoefte te zijn aan een overzichtsstudie van welk materiaal bij welke situatie succesvol is.

Praktijkvoorbeelden op landgoed Prattenburg

In de middag gingen we het bos in om diverse verjonging, aanplant met pluggen en plantsoen en laanbeplanting te bekijken. Tijdens deze wandeling was er ook veel ruimte voor interactie tussen collega’s. Iets dat na de lange Corona- periode wel weer eens goed was!
In het in 2021 gepubliceerde rapport ‘Planten voor de toekomst’ van de Werkgroep Genenbronnen en Plantmateriaal is te lezen dat bij de grote plantopgave die volgt uit de Bossenstrategie, kennisopbouw en kennisverspreiding heel belangrijk is. De Bosgroepen hebben hierin nu een belangrijke stap gezet.

Wilt u meer informatie over aanschaf en keuze van plantsoen? Neem dan contact op met uw regiobeheerder/manager of contactpersoon bij de Bosgroep.

Zie ook:

 

 

labels: , , , , , ,

gerelateerd