Kansen voor natuur langs Grote Beek (Doetinchem)

20 april 2018

Een stuk natuur langs de Grote Beek in Doetinchem ontwikkelde zich buitengewoon fraai. De gemeente had een sterk vermoeden dat op meer plekken langs de beek kansen zouden liggen. De vraag was waar precies. En ook welke maatregelen nodig zouden zijn voor een goed resultaat. Dankzij een landschapsecologische systeemanalyse kan de gemeente die kansen nu goed inschatten en gerichter ‘aan de knoppen draaien’ – ook samen met gebiedspartners.

De ‘Rode Beek’ heet hij ook wel, want op sommige plekken ziet het water rood van het ijzer. De vegetatie ontwikkelde zich soms ongewoon mooi. Op sommige plekken hoefde je alleen een stukje van de bovenlaag weg te halen en de prachtigste orchideeën verschenen, vertelt Florike Kaspersma van de gemeente. De gemeente wilde wel eens het naadje van de kous weten en vroeg de Bosgroepen om het functioneren van het hele systeem in kaart te brengen. “Het bleek heel anders te zitten dan we dachten.”

Het gesprek komt op gang

Ontgraven tot 30 centimeter? Stop daar maar mee, bleek bijvoorbeeld uit de bodemmonsters: het fosfaat zit veel dieper. “We kunnen nu veel beter het resultaat inschatten. En daardoor zij we in staat om aan bepaalde knoppen te draaien.”

“We hebben allemaal basiskennis en weten ongeveer hoe het zit, maar plotseling wordt de logica duidelijk. Je krijgt het idee dat je er veel meer grip op krijgt.”

Het inzicht helpt ook om het gesprek met grondeigenaren te voeren. Om ze te enthousiasmeren om in natuur te investeren of om grond te ruilen. Het heeft zelfs al tot een grondruil geleid. Kaspersma opgewekt: “De boer heeft nu een perceel waar hij goed maïs kan telen, wij hebben zijn natte broekgrond ervoor teruggekregen.”

Partners meegenomen

Het verhaal slaat bovendien aan bij andere gebiedspartners, bleek toen ecoloog André Jansen na afloop van het onderzoek nog een presentatie kwam geven. Onder andere het waterschap en Gelders Landschap zaten in de zaal. “Er gebeurde gewoon wat. Door het enthousiaste verhaal begon het gebied te leven, zag iedereen de kansen die er liggen. Dat gaf meteen energie en dat is goud waard! We hebben allemaal basiskennis en weten ongeveer hoe het zit, maar plotseling wordt de logica duidelijk. Je krijgt het idee dat je er veel meer grip op krijgt. En het is duidelijk dat we elkaar nodig hebben. We kunnen de voedselrijke bovenlaag weghalen, maar als je niets doet aan het watersysteem is het resultaat alsnog teleurstellend.”

Meerwaarde

In het verleden ging het bij de gemeente ook wel eens mis. “Toen hadden we geen onderzoeksbudget en dachten we: We beginnen gewoon. Nu is duidelijk waarom het niet werkte. Dat is een grote winst!”

Dit voorjaar gaan de Bosgroepen de maatregelen ook uitvoeren.

Lees meer over de resultaten op de website van de gemeente Doetinchem >

labels: ,

gerelateerd