Gentiaanblauwtje fladdert weer op De Malpie

22 augustus 2016

De verwachting was dat de populatie van het Gentiaanblauwtje uitgestorven zou zijn op De Malpie. Maar 16 augustus heeft de Bosgroep samen met vrijwilligers eitjes van het Gentiaanblauwtje gevonden.

Klokjesgentiaan en het Gentiaanblauwtje

Klokjesgentiaan_tellingBosgroep Zuid Nederland houdt jaarlijks een ‘Klokjesgentiaan-telling’ in natuurgebied De Malpie. Hierbij werken de Bosgroep samen met een groep vrijwilligers. De Klokjesgentiaan, zelf een rode lijst soort, is een waardplant voor het zeldzame Gentiaanblauwtje. Jaarlijks worden telgebieden onderzocht op het aantal Klokjesgentianen, het aantal stengels, het aantal bloemknoppen èn of er eitjes van het Gentiaanblauwtje aanwezig zijn. De laatste drie jaren zijn er geen vlinders of eitjes van het Gentiaanblauwtje gevonden. Daardoor was de verwachting dat de populatie uitgestorven zou zijn…

Klokjesgentiaan…tot op 16 augustus, de eerste telronde van 2016 plaatsvond. Zes vrijwilligers en drie Bosgroep-medewerkers telden ijverig de blauwe plantjes in het gebied. Het duurde tot bijna het einde van de teldag tot er een vreugdekreet uit de heide kwam. Eitjes van het Gentiaanblauwtje waren namelijk gevonden!

Omdat deze soort moeilijk vindbaar is en andere populaties relatief veraf gelegen zijn, wordt verondersteld dat dit blauwtje niet verdwenen is uit het gebied, maar gewoonweg niet gevonden is. De telling is nog niet geheel afgerond, maar tot op heden zijn er 67 eitjes aangetroffen (resultaten van de gehele telling zullen achteraf op onze website te vinden zijn). Wellicht betreft het een relatief kleine populatie. Het aantal eitjes én het aantal kiemplanten maakt dat we hoopvol gestemd zijn. Het ziet er naar uit dat het Gentiaanblauwtje weer toekomst heeft op de Malpie. Bosgroep Zuid Nederland blijft in ieder geval in opdracht van gemeente Valkenswaard het gebied zo goed mogelijk beheren voor de recreant, maar ook voor o.a. deze bijzondere vlinder!

De Malpie

IMG_2662GentiaanblauwtjePieterCox_HagevenNatuurgebied De Malpie ligt in de gemeente Valkenswaard. Het terrein is 280 hectare groot en is grotendeels eigendom van de gemeente Valkenswaard. Droge heide, vochtige heide, stuifduinen, vennen en bossen zijn hier volop aanwezig. Het gebied herbergt verscheidene zeldzame soorten waaronder Heikikker, Zompsprinkhaan, Beenbreek en grote aantallen Veenbies en Klokjesgentiaan.

Naast de uitvoering van verscheidene grote herstelprojecten, is het beheer de afgelopen jaren met name gericht geweest op de uitvoering van kleinschalige werkzaamheden. Zo is er op zéér kleine schaal geplagd ten behoeve van Klokjesgentiaan en Gentiaanblauwtje, is er kleinschalig gechopperd en is er opslag verwijderd.

 

labels: , , , ,

gerelateerd