Geldersch Landschap aan de slag met erosieproblematiek Heerlijkheid Beek

26 oktober 2017

‘Red de Kabouterboom!’ staat op de website van het Geldersch Landschap. De dikste kastanjeboom van Nederland (450 jaar oud) heeft te lijden onder de gevolgen van erosie. Geldersch Landschap gaat er wat aan doen, met behulp van maatregelen die de Unie van Bosgroepen en Bosgroep Midden Nederland uitwerkten.

Heerlijkheid Beek ligt op de steile heuvelrand tussen Beek en Berg en Dal. Door een combinatie van factoren heeft het beekdal steeds meer te kampen met erosie. Vooral het groeiend aantal piekbuien heeft een grote impact, omdat in korte tijd steeds meer regenwater moet worden afgevoerd.

Erosie heeft grote gevolgen. Aarde spoelt weg, de beek slijt steeds verder uit en de (bijzondere) vegetatie raakt houvast kwijt.

Geldersch Landschap voelt de urgentie en gaat aan de slag met ons onderzoek. Het verbeteren van de afvoer van hemelwater heeft daarin prioriteit. Onder andere stuwen en cascadetrappen kunnen ervoor zorgen dat water meer geleidelijk wordt afgevoerd.

Het onderzoek werd uitgevoerd samen met Ko van Huissteden (Kytalyk Geoscience), geoloog en expert op gebied van erosieproblematiek, en onderzoekscentrum B-WARE, die de analyses van bodem- en watermonsters uitvoerde.

Lees meer over het onderzoek >

Lees meer over de plannen van Geldersch Landschap, waarvoor al €45.000 werd gedoneerd >

labels: , , ,

gerelateerd