GEEN Roundup meer!

Eind 2017 heeft de Europese Unie besloten om de toelating van het herbicide glyfosaat, beter bekend onder de merknaam Roundup, voor vijf jaar te verlengen. Ondanks tegengeluiden gericht op een verbod van dit onkruidbestrijdingsmiddel. De Bosgroepen vinden het heel jammer dat het middel niet verboden is en willen het liever niet meer gebruiken. Hieronder leggen we uit waarom.

Dit artikel is onderdeel van een serie diepteartikelen over actuele onderwerpen. In deze artikelen nemen we u mee in onze visie over het onderwerp, over de kansen die we zien en hoe we dit in het beheer kunnen verwerken. Maar we horen ook graag hoe u erover denkt! Onderaan elk artikel is ruimte om uw mening en wensen kenbaar te maken. We horen deze graag!

Veiligheid Roundup is discutabel

Het goedkeuringsbesluit is gebaseerd op de beoordeling door EFSA (Europese Voedselveiligheidsautoriteit) dat het gebruik van glyfosaat veilig is. Deze beoordeling is feitelijk alleen gebaseerd op het effect op mensen en zoogdieren. Het effect op het bodemleven is voor ons als Bosgroepen echter van even groot belang.

De WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) noemt glyfosaat "waarschijnlijk kankerverwekkend". Er zijn daarnaast studies die aantonen dat glyfosaat niet goed afbreekt en in het grondwater terecht komt. Ook zijn er sterke aanwijzingen dat glyfosaat negatieve effecten heeft op kleine (bodem)organismen. Onderzoek naar het effect op de bodem staat echter nog in de kinderschoenen. Wel is al bekend dat populaties regenwormen afnemen na behandeling met glyfosaat en dat regenwormen plaatsen vermijden waar glyfosaat gebruikt is. De veiligheid van Roundup is dus discutabel.

Roundup op langere termijn zelden effectief

Los van de veiligheid en het effect op het bodemleven is ook de effectiviteit van Roundup twijfelachtig, met name op langere termijn. Behandeling met Roundup heeft vaak op korte termijn wel het gewenste effect, maar door het ontbreken van de noodzakelijke nazorg of doordat buren de soort niet bestrijden is dit effect meestal van korte duur. De bestreden soort vestigt zich opnieuw. Het is vaak dweilen met de kraan open.

Status probleemsoort niet altijd terecht

Amerikaanse vogelkers. Foto: Wikimedia Commons, By Rasbak - Own work, CC BY-SA 3.0

Bepaalde soorten worden nogal gemakkelijk beschouwd als een probleem dat moet worden bestreden. Dit geldt met name voor Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik. Dat deze soorten zich massaal verspreiden in onze pioniersbossen is echter een volstrekt logisch gevolg van natuurlijke processen. Ze kunnen nu eenmaal veel beter tegen schaduw dan pioniers. Helaas leidt opgroeien in de schaduw er vaak toe dat de houtkwaliteit slecht is, wat ten onrechte bijdraagt aan de probleemstatus.

Door beter rekening te houden met de ecologie van deze soorten is massale verspreiding vaak te voorkomen en hoeft vestiging niet per definitie slechte houtkwaliteit op te leveren. Het kan dus ook anders!

Beschikbaarheid Roundup blokkeert duurzame alternatieven

In een zeer beperkt aantal situaties is de vestiging van soorten echt problematisch en moeten deze worden aangepakt. Maar zolang dit gemakkelijk en goedkoop kan met bestrijdingsmiddelen, is de noodzaak om te zoeken naar betaalbare duurzame alternatieven klein.

Maar wat dan wel?

De Bosgroepen willen op grond van het bovenstaande een voorschot nemen op een verbod op het gebruik van Roundup, dat er uiteindelijk toch wel zal komen. Door soorten niet a priori als probleem te beschouwen maar ze te waarderen op hun rol in het ecosysteem en op basis daarvan het ecosysteem in de gewenste richting te sturen. En door voor de dan nog resterende probleemsituaties duurzame alternatieven te (helpen) ontwikkelen. Daarvoor vragen we uw steun en maken we graag gebruik van uw ervaring.

Foto: Mike Mozart, Flickr

Niet meer gebruiken?

De Bosgroepen willen staan voor een gezond en toekomstbestendig beheer van bos en natuur en niet bijdragen aan milieuproblemen voor toekomstige generaties. Ons standpunt over glyfosaat is daarom kort en krachtig samengevat: niet meer gebruiken! Als coöperatie willen en kunnen we onze leden uiteraard niet voorschrijven wat ze wel of niet moeten doen. Wij kunnen hen wel adviseren op basis van argumenten en goede/betere oplossingen.

Van aannames naar feiten!

Een discussie over het gebruik van glyfosaat is weinig zinvol als die is gebaseerd op aannames. De Bosgroepen pleiten daarom voor nader onderzoek naar de effecten van glyfosaat, op de bodem, het bodemleven en alles en iedereen daaromheen. Zolang die effecten onvoldoende bekend zijn, willen we onze volle aandacht richten op het zoeken naar betere, gezondere en veilige alternatieven, samen met onze leden. Daarmee helpen we bos, natuur en het grondwater schoon te houden.

[wpanchor id="mening"]Wat is uw mening over Roundup?

Natuurlijk zijn we benieuwd naar uw mening over dit onderwerp. Onder aan dit bericht kunt u uw ideeën kwijt.

Aanvullende vragenlijst

We willen graag weten of het onderwerp leeft. Gebruikt u Roundup? Heeft u meer informatie nodig? Vul onderstaande korte vragenlijst in.

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten?

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben of heeft u behoefte aan meer informatie over de mogelijkheden in uw specifieke situatie? Neem dan gerust contact met ons op.

6 reacties op “GEEN Roundup meer!”

 1. hj Menkhorst schreef:

  Op zich mee eens, maar in onze situatie,oude houtwallen met her en der zware prunus bezetting , is er volgens mij eigenlijk geen alternatief, uitgraven/trekken is geen optie, de bovengrond in deze oude elementen mag eigenlijk niet verstoord worden, ook geeft grondroering enorme explosie aan nieuwe prunus, je creëert een perfect zaaibed.

 2. Martin Nolsen schreef:

  Prima standpunt.

  Op het landgoed den Treek Henschoten zijn we al enkele jaren geleden gestopt met het gebruik van Round UP om de am Vogelkers te bestrijden.
  We gaan juist bos verjongen op lokaties met veel Vogelkers.
  Bij voorkeur door planten van Douglas en Lariks en dan de prunus een aantal jaren afmaaien zodat de geplante bomen een voorsprong hebben.

 3. de Schepper schreef:

  round up alleen maar gebruiken voor het afsmeren van omgezaagde bomen

 4. Martine Overmeer-Jansen schreef:

  Ben zeker terughoudend in het gebruik van dit middel. Wat wordt geadviseerd als verantwoord alternatief?

 5. Willem de Beaufort schreef:

  In die situaties dat Prunus echt een probleem is experimenteren we op de Baakschekamp te Wolfersveen, met een bestrijding zonder Round Up. Er blijken zeker goede mogelijkheden te zijn.
  Alleen in een enkel geval zal plaatselijk Round Up, bij uitzondering en als ultimo remedie achter de hand wel prettig zijn.

 6. Jos Bos schreef:

  Wat willen we nu, geen Prunus en wel ons bodemleven en grondwater in de soep laten lopen incl. biodiversiteit (on omkeerbaar)
  Of tolereren we wel de Prunus en gaan we een schone heldere toekomst tegemoet zonder gif!
  Ik ga voor een schoon geweten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.